ENIGE OG UENIGE: Telenor-sjef Sigve Brekke og Telia-sjef Johan Dennelind er enige om at mediestrategien er viktig, men uenige i spørsmålet om telekom-selskaper bør eie selskaper som produserer innhold. (Foto: Toralv Østvang)

ENIGE OG UENIGE: Telenor-sjef Sigve Brekke og Telia-sjef Johan Dennelind er enige om at mediestrategien er viktig, men uenige i spørsmålet om telekom-selskaper bør eie selskaper som produserer innhold. (Foto: Toralv Østvang)

Uenige om mediestrategien

Skal telekom-tilbyderne eie innhold, eller skal de overlate innholdet til andre og nøye seg med distributør-rollen? Telenor og Telia er uenige.

Dette kom fram på Inside Telecom-konferansen hos DnB i forrige uke.

– Å eie innhold er ikke vår kjernebusiness. Det kan andre gjøre bedre enn oss. Pluss at vi ønsker å jobbe med mange, ikke eksklusivt med få, sa Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Telenor vil ha mangfold

Etter at Brekke og Telias konsernsjef, Johan Dennelind, begge hadde holdt sine innledningsforedrag på konferansen, ble de to utfordret til debatt der mediestrategi var ett av temaene.

Brekke understrekte at begge selskapene er opptatt av å ha en mediestrategi for kundene der det er viktig å levere mye aggregert innhold til kundene. – Der tror jeg ikke Telenor og Telia er så ulike. Der vi skilles, er på spørsmålet om vi bør eie innhold for å distribuere innhold. Der ønsker vi å jobbe sammen med mange og være en innholdsdistributør og aggregere innhold fra flere partnere i stedet for å eie innholdet sjøl. Dette er et punktet der vi skiller oss fra Telia, sa Brekke.

Telia vil styrke posisjonen

Telia har altså lagt seg på en litt annerledes linje. For eksempel har selskapet kjøpt seg ishockey-rettigheter i Finland, og i Sverige er et av de dyreste medieoppkjøpene i gang, der Telia er i ferd med å kjøpe opp Bonnier Broadcasting. Ifølge Kampanje kan prisen for overtagelsen komme opp i nærmere ti milliarder kroner før handelen er ferdig. Oppkjøpet har pågått samtidig med at Telia skaffet seg kabel- og bredbåndsselskapet Get for 21 milliarder kroner.

Telia-sjef Dennelind sa han var enig i mye av Brekkes syn på medieinnhold. – Men i Sverige og Finland har vi et stort problem i dag når det gjelder vår TV-posisjon. TV er veldig viktig for bredbånd, og konvergens der vi kobler sammen innhold er viktig for en helhetsopplevelse. Men å tilby ulønnsomt TV-innhold for bredbånd er vanskelig på lang sikt, særlig fordi TV-markedet nå endrer seg radikalt. Vi sitter ikke og ser på TV så mye som før. Der har vi et problem i dag fordi innholdsleverandører øker prisene, og vi må øke kundeprisene uten å få noen del i verdien. Vi har veldig lite valuta i forhandlingene med innholdsleverandørene i dag. Når de sier «take it or leave it», har vi ikke noe valg. Gjennom å være en del av verdikjeden har vi mange flere forhandlingsverktøy, sa Dennelind.

Han påpekte at det er et stort problem at telekom-leverandørene ikke kan tilby alt de vil i dag, fordi innholdsleverandørene sier nei, du får bare se dette innholdet hjemme på din TV, ikke på ditt nettbrett eller din mobil.

– Når vi selv eier innholdet, kan vi velge å sende det dit vi vil, på hvilken måte vi vil og når vi vil, presis som kundene vil, sa Dennelind. Han fremholdt at ved å være inne på eiersiden vil telekom-leverandørene være i stand til å fremskaffe enda mer innhold på kundenes vilkår.

Likheter og ulikheter

På spørsmål om han opplever det norske markedet som annerledes enn i Sverige og Finland, svarte Dennelind at han ikke var så godt kjent med det norske innholdsmarkedet ennå. – Vi er nysgjerrige på det og vi har som mål å få en veldig sterk posisjon som distributør, så nå skal vi lære oss det først og så skal vi ta hånd om tilgangen. Men jeg deler Sigve Brekkes syn på at vi kan ikke være én til få, sa Dennelind.

DEBATT: Johan Dennelind, konsernsjef for Telia (til venstre) og Telenors konsernsjef Sigve Brekke i debatt på Inside Telecoms konferanse hos DnB. (Foto: Toralv Østvang)
DEBATT: Johan Dennelind, konsernsjef for Telia (til venstre) og Telenors konsernsjef Sigve Brekke i debatt på Inside Telecoms konferanse hos DnB. (Foto: Toralv Østvang)

Brekke sa seg enig i at linjær-TV går ned i hele Skandinavia, og at mye mer av det innholdet som tidligere er blitt sendt via TV, nå beveger seg over til mobil og nettbrett. – Og det å ha en innholdsstrategi der du kan levere alt dette innholdet på alle flater, blir viktigere og viktigere, slik at en kunde kan strømme innholdet helt sømløst mellom alle de forskjellige aksessflatene som er tilgjengelig i dag, sa Brekke.

Telia og Get

På spørsmål om hvordan mediestrategien til Telia henger sammen med oppkjøpet av Get, svarte Dennelind at selv om Telia nå har integrert de selskapene som Telia har kjøpt opp, er Telia fortsatt «mobile only». – Men vi tror ikke på «mobile only». Vi er «convergence believers» – vi tror på konvergens der mobil og TV hører sammen og gir en mulighet til bedre skala, bedre økonomi og bedre kundeopplevelser. Derfor var timingen veldig bra nå når Get var tilgjengelig, sa Dennelind.

I debatten var de to skandinaviske toppsjefene også innom en rekke andre spørsmål, som kunstig intelligens, Tingenes Internett og ikke minst det store behovet for en konsolidering av det europeiske telekommarkedet, der det nå er altfor mange teleoperatører, ifølge Sigve Brekke hos Telenor.

Telia