Temamøte om markedsplasser

Eforum.no inviterer til temamøte om elektroniske markedsplasser torsdag 5. desember.

Stikkord for møtet er forretningsmodeller, samtrafikk, kataloger, hvordan skape kompetanse og motivasjon både hos kjøper og selger, verktøy, kundeorientering, caser og debatt.

-- Gjerne også erfaring fra ting som ikke gikk så bra, skriver Eforum.no på sin hjemmeside.