http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

Styret i TeleComputing har utpekt tidligere Evry-sjef Terje Mjøs som konsernsjef for selskapet. Samtidig som Mjøs i dag tiltrer sin nye stilling, går Sven Tore Kaasa, TeleComputings konsernsjef siden 2009, over til en posisjon som styremedlem i selskapet.


-- Etter mange intensive år med oppkjøp, samordning og rask vekst fortsetter vi å arbeide etter vår ambisiøse vekstplan for TeleComputing. Vi ser store muligheter til å øke oppkjøpstakten, raffinere vår forretningsmodell mot et enda tettere forretningspartnerskap med kundene enn vi har i dag, og utvikle våre skybaserte og integrerte it-tjenester og arbeidsmodeller sammen med våre samarbeidspartnere. Terje Mjøs’ lange erfaring fra it-industrien, senest som konsernsjef for ett av Nordens ledende it-bedrifter, passer utmerket i den fasen TeleComputing nå har kommet inn i. Vi ser frem til at Terje Mjøs slutter seg til oss for å utvikle selskapet og fortsette å bygge TeleComputing, kommenterer Johan Lindqvist, styreleder i TeleComputing, i en melding på bedriftens hjemmesider.


Ønsker vekst


TeleComputing har, ifølge nyhetsmeldingen, Europas største og mest moderne driftsplattform for SMB-markedet og leverer alt fra komplett it-drift til enklere it-tjenester.

-- Terje Mjøs har tilbrakt størstedelen av sin karriere i it-bransjen i Norden og har bevist sin evne til å utvikle kundeservice og lede endringsprosesser og forretningsutvikling. Han har utmerkede forutsetninger for å lede TeleComputing i neste fase med strategisk utvikling og fortsette å skape vekst i organisasjonen og gjennom oppkjøp, sier Thomas Klitbo, Partner på IK Investment Partners, i meldingen.


-- Jeg vil samtidig passe på å takke Sven Tore Kaasa for hans innsats under en lang og fremgangsrik tid
som konsernsjef og jeg ser frem imot å arbeide med ham i styret for TeleComputing.