Terra forlenger EDB-avtale

Terra forlenger EDB-avtale

Terra-Gruppen har bestemt seg for å forlenge driftsavtalen med EDB. Dermed berger EDB en omsetning på over 150 millioner kroner.
Terra-Gruppen forlenger driftsavtalen med EDB frem til 1. mars 2006. Kontraktsverdien er på 165 millioner kroner.

Dette er gode nyheter for EDB. Terra Gruppen varslet i 2003 oppsigelse av avtalen som egentlig skulle løpe frem til 2007. Tapet for EDB ble anslått til mellom 150 og 200 milloner kroner. Nå har altså Terra Gruppen likevel bestemt seg for å holde seg til EDB litt lenger.

Avtalen gjelder nå kjernebankløsninger, betalingsformidling og nettbank, med tilhørende drifts- og printtjenester, samt løsninger og driftstjenester for medlemsbankenes bankkontorer, frem til 1. mars 2006.

Den forlengede avtalen med Terra-Gruppen gir EDB en omsetning på om lag 150 millioner kroner i 2005 og omlag 15 millioner kroner i 2006.