Terrorister truer internett

Terrorister truer internett

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA har utarbeidet et barometer for å vurdere risikoen for angrep på amerikanske internett-intreresser.
Det føderale politiet (FBI) har lenge advart mot at terrorister vil forsøke å lamme internett som struktur eller å benytte nett-terrorisme for å lamme amerikanske offentlige og private interesser. Nå har FBI, CIA og departementet for nasjonens sikkerhet gått sammen for å lage en indeks som skal vise sannsynligheten for internett-terrorisme (National Intelligence Estimate, NIE).

Ifølge personer som IDG News Service har snakket med i det amerikanske departementet for nasjonens sikkerhet, er det spesielt én hendelse som har satt en støkk i det offisielle USA. Den 3. mai i 2003 ble det sendt en e-post til den amerikansk forskningsorganiasjon National Science Foundation (NSF). To hackere hevdet at de hadde kommet seg inn i organisasjonens datanettverk og at de kontrollerte livsnødvendige systemer for et dusin forskere på et forskningsenter på sydpolen. På dette tidspunktet var værforholdene så dårlige at ingen fly kunne komme basen til unnseting.

De to hackerne oppga informasjon som de bare kunne vite hvis de faktisk var inne på systemet, og de truet med å lage problemer hvis de ikke fikk penger. FBI sporet de til en internettkafe i Romania og de ble arrestert noen uker senere. Men i følge CIA og FBI kan terrorister finne på å benytte seg av denne type ekspertise for å skade amerikanske interesser - enten fra egne rekker eller betalte hackere.

Derfor vil de nå lage en indeks for at både private og offentlige organiasjoner skal kunne tilpasse sikkerheten til trusselen og for å øke den generelle oppmerksomheten rundt internett-terrorisme.