TEST: 5 smarte telefoner

TEST: 5 smarte telefoner

Smarte telefoner beregnet på forretningslivet er det faktisk ikke så mange av. Vi har testet de fem viktigste.

Når vi skal se på telefoner beregnet på forretningslivet, er det viktig å kunne se hva som er viktig for dette segmentet. Ettersom telefonene blir bedre og bedre, utvides også funksjonssettet i de aller fleste telefoner. Selv en telefon som i dag er beregnet på ungdomssegmentet, ville for få år siden blitt behørig plassert som en meget avansert telefon ment for forretningslivet. Betyr dette dermed at stort sett alle telefoner i dag kan brukes for dette segmentet? Svaret er både ja og nei. Det kommer litt an på hvor grundig man går til verks og hvilke krav man setter.

Krav til telefonen

En telefon som i dag rettes inn mot forretningsmarkedet, skiller seg en del fra den vanlige telefonen. Det er ikke de store forskjellene, men de er viktige. Først og fremst er det snakk om e-post. Dette er grunnlaget for mye av den kommunikasjonen som foretas. Da er det ikke bare snakk om at telefonen kan motta e-post, men den skal kunne kommunisere sømløst med bedriftens datasystem og da helst slik at man kan benytte seg av løsninger som push-e-post. For at dette skal fungere fornuftig, må det være en infrastruktur på plass i bedriften som støtter opp om dette.

En annen funksjon som også er knyttet til e-post er mulighetene for å lese vedlegg. En telefon for dette markedet må støtte de vanligste dokumentformatene innen tekstbehandling, regneark og database. I tillegg bør den også ha lesestøtte for presentasjoner og ikke minst for pdf-formatet. Svært mange telefoner kan lese de fleste av disse formatene, men er skikkelig avansert telefon bør også ha muligheten for å gjøre enkel redigering av dokumentene.

Nå er det ikke bare e-post som bør knyttes opp mot bedriftens infrastruktur. Dette gjelder også for kalendere og ikke minst kontaktdatabasen. Denne bør befinne seg på ett sentralt sted og distribueres og oppdateres derfra. Dette betyr ikke at kontaktdatabasen skal være felles, men at den enkeltes adressebok er sentralt plassert og ikke bare befinner seg på en mobiltelefon eller på den enkeltes pc.

Sikkerhet

En telefon for dette markedet må også ha en høy grad av sikkerhet. Det bør aller helst være mulig å kryptere data direkte på enheten. I det aller minste må det være mulig å passordbelegge enheten utover den standard pin-koden som alle mobiltelefoner er utstyrt med.

Alle bedrifter som tar mobilitet seriøst, har denne typen enheter integrert og planlagt på samme måte som resten av dataparken i bedriften. Mange slike avanserte enheter støtter fjernadministrasjon og fanges opp gjennom bedriftens administrasjonsrutiner for it. Hvis dette slås sammen med muligheter for å sperre/slette enheter som blir stjålet eller mistet, har man et ganske bra sikkerhetsnett rundt slike enheter.

Nettstøtte etc.

For å spare litt plass i selve testen skal vi bare konkludere med en gang at alle disse telefonene støtter 3G og HSDPA i tillegg til trådløst nett. Alle har også Bluetooth integrert og Iphone er den eneste som har store begrensninger i nettopp denne implementasjonen. Alle enhetene har også kamera av litt varierende kvalitet, men det er ikke en vesentlig del i denne testen.