Tetra

Europeisk leverandøruavhengig standard for mobil digital radiokommunikasjon for lukkede brukergrupper. Brukes av nødetatene i mange europeiske land, og i enkelte land i Asia.

Utbyggingen av et norsk nødnett kostnadsberegnet til mellom 3,5 til 5 milliarder kroner og vil ta minst tre år. Det skal bygges 144 alarmsentraler og 2.000 sendere.

Systemet skal benyttes av alt feltpersonell. Det er behov for minst 50.000 apparater. Alle brann- og politibiler, samt ambulanser vil få Tetra-radioer.