Tett hos Forsvarsdepartementet om it-leverandører

Tett hos Forsvarsdepartementet om it-leverandører

Forvaret vil ikke navngi de syv it-leverandørene som har vært gjenstand for gransking.

Forsvaret skal granske konsulentbruken, spesielt innen ikt-området. Bakgrunnen er to undersøkelser Forsvarsdepartementet har fått utført.

Den første gjennomgikk kontraktsforhold fra 10 år tilbake og inntil i år mellom Forvaret og syv firmaer innen ikt-området. Denne undersøkelsen konkluderer med at det har forekommet flere brudd på ansaffelsesregelverket, interne rutine og etiske retningslinjer.

De fleste av de undersøkte kontraktene ble tildelt utenfor konkurranse.

Den andre undersøkelsen som er foretatt av tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad, påpeker at risikoen for at det har forekommet smøring, bestikkelse eller korrupsjon er høy.

Grimstad mener det er sannsynlig at Forsvaret har vært utsatt for straffbare handlinger i forbindelse med kjøp av varer og tjenester innenfor ikt-området.

Mest interessert i interne forhold

Pressetalsmann Christian Øverli i Forvarsstaben sier til Computerworld.no at de ikke ønsker å komme inn på hvem de syv leverandørene er.

- Forsvarssjefen vet det ikke selv. Han er opptatt av Forsvarets side av saken. Han kjenner ikke navnene fordi han har gått gjennom en anonymisert rapport. Vi har flere hensyn å ta og vi vil ikke stigmatisere miljøene i Forsvaret, sier han.

Øverli legger til at det ikke nødvendigvis er slik at et selskap som er innleid av Forsvaret har gjort noen feil, og henviser til Forsvarsdepartementet som oppdragsgiver for rapportene.

- Hvorfor holder dere dette hemmelig når dere kan gå ut med opplysninger som identtifiserer en kontreadmiral som er mistenkt for økonomisk utroskap?

- Det mener vi er en annen sak, vi gikk ut med det fordi media var kjent med saken og for å unngå å henge ut hele ledelsen i Forsvaret.

- Men ved å holde leverandørnavnene hemmelig henger man jo ut alle i ikt-industrien som har levert til Forsvaret?

- Det kan du jo si, men det er Forsvarsdepartementet som er den riktige til å svare på dette, sier Øverli.

Overlater til utvalget

I Forsvarsdepartementet er de ikke særlig meddelsomme.

- Hvem er de syv ikt-leverandørene?

- Det vil vi ikke gå ut med. Vi overlater dette til granskingutvalget, sier underdirektør Kåre Helland-Olsen i Forsvarsdepartementet.

- Hvorfor vil dere ikke si det?

- Fordi dette må vurderes av utvalget, send meg spørsmålene på epost fordi jeg må sjekke at jeg gir de riktige svarene, sier han.

Kan ikke svare

I en epost svarer assisterende departementsråd Morten Tiller følgende:

- Hvem er de syv ikt-leverandørene?

- På bakgrunn av den iverksattte gransking kan vi ikke svare på dette nå.

- Hvorfor vil dere ikke si det?

- På bakgrunn av den iverksattte gransking kan vi ikke svare på dette nå.

- Hvorfor holder dere dette hemmelig når Forsvaret kan gå ut med opplysninger som identifiserer en kontreadmiral som er mistenkt for økonomisk utroskap?

- Disse sakene er ikke sammenlignbare

Computerworld no. spurte også om selskapene som er blitt gått etter i sømmene er klar over dette selv, men departementet er taus om dette og alle andre sprøsmål vi har.

Vi vet ikke om selskapene som granskes er store eller små, men det er et faktum at flere av de største leverandørene til Forsvaret er betydelige og store selskaper. Alle disse, og de mindre, står i fare for å bli mistenkeliggjort  så lenge navnene holdes hemmelige. Vi vet heller ikke om denne granskingen pirker i det som kan være toppen av isfjellet. Et annet interessant spørsmål er om Forsvarsdepartementet kommer til å informere om hvem leverandørene er hvis det nye granskingsutvalget finner at det faktisk har skjedd ulovligheter.

- For øvrig kan vi av hensyn til den iverksatte granskingen ikke svare på slike spørsmål på det nåværende tidspunkt, svarer Tiller i eposten.

Les også: Mistanke om korrupsjon i Forsvarets it-kontrakter