Tettere bånd mellom SAP og Microsoft

Tettere bånd mellom SAP og Microsoft

NEW ORLEANS: Microsoft og SAP innleder et nært samarbeid på den nye plattformen til SAP.
NEW ORLEANS: Programvareleverandøren SAP har lenge vært verdens største leverandør av forretningsløsninger. Målt i markedsandel er de over dobbelt så store som neste konkurrent.

Til tross for denne utsatte posisjonen, fortsetter SAP å ta markedsandeler. Nå har de lagt en plan som skal gjøre det enda vanskeligere for konkurrentene.

Selskapet utvikler en programvareplattform som skal åpne for en tettere integrasjon mellom ulike programvareløsninger i en bedrift. Samtidig skal den nye plattformen gi SAPs kunder bedre integrasjonsmuligheter også til konkurrerende programvare eller kontor-applikasjoner.

Plattformen som de selv kaller SAP Netweaver, er utgangspunktet for at de nå ønsker et tettere samarbeid med andre programvareleverandører.

Dette liker verdens største programvareselskap, Microsoft, godt. De vil sammen med SAP vil utvikle felles løsninger basert på Microsofts .Net-plattform og Netweaver.

-- Dette er et partnerskap mellom to programvareselskaper som er størst i verden på hvert sitt område. Vi tror dette utviklingssamarbeidet vil gi våre kunder mye større fleksibilitet og tettere integrasjon til Microsofts produkter, sier konsernsjef Henning Kagermann i SAP.

Idag er over halvparten av SAPs innstallasjoner hos kunder som baserer seg på Microsoft Windows. Av alle nye innstallasjoner så velger to av tre SAP-kunder å kjøre løsningen på operativsystemet fra Microsoft.

Samarbeidet kommer til tross for at Microsoft selv har en betydelig løsningsportefølje på forretningsapplikasjoner gjennom datterselskapet Microsoft Business Solutions. Datterselskaper er en sammensetning av de oppkjøpte erp-selskapene Navision og Great Plains.

Men disse løsningene er mer tilpasset små- og mellomstore bedrifter. SAPs nye plattform er designet i hovedsak for de aller største virksomhetene. Og Microsoft ser nytten av å kople slike kunder tettere opp mot selskapets .Net-satsning.

-- Bruk av nettjenester for å koble kritisk forretningsinformasjon og prosesser i SAP Netweaver med egenskapene i vår .Net-plattform, vil gi våre felles kunder et konkurransefortrinn, sier Bill Gates i Microsoft.