Thriller-innspurt om Microsoft-standard

Thriller-innspurt om Microsoft-standard

Etter et maratonmøte i går kveld er det ennå ikke avgjort om Norge vil si ja eller nei til at ISO bør godkjenne Microsofts dokumentformat.

Et møte i Standard Norge i går kveld skulle avgjøre Norges stemme i ISO-avstemningen om Microsofts dokumentformat Open Office XML. Men komite SN/K 185 er delt på midten, og det ble ingen avgjørelse om stemmegivningen i går kveld.

I SN/K 185 sitter blant andre Elektronisk Forpost Norge, FreeCode, Kommunenes Sentralforbund, Linpro AS, Microsoft Norge AS, Ontopia AS, RAP (dkuug), Sarpsborg kommune , Statoil ASA og Universitetet i Oslo. For at det Microsoft-utviklede (ECMA-) formatet skal godkjennes i ISO, kreves to tredels flertall i den tekniske komiteen. Den tekniske komiteen, JTC-1 ( Joint Technical Comittee-1), har 32 medlemsland, deriblant Norge og Danmark.

Her er en nærmere forklaring på veien fram mot en avgjørelse .

Stemmegivningen i ISO internasjonalt skjer 2. september. Nå skal de siste innspillene drøftes, før Standard Norge tar en avgjørelse til uka, senest innen fredag.

- Det ble ingen konklusjon. Men det var 30 personer tilstede og det ble fruktbare diskusjoner. God stemning, faktisk. Jeg vil si det var uenighet i siviliserte former, sa komité-leder Bjørnhild Sæterøy noen minutter etter at møtet ble avsluttet kl. 21.30 i går kveld.

LES OGSÅ:

- Open XML er en suksess

- Vi vil aldri se en standard som OOXML igjen

Innen neste fredag må Norge avgi sin stemme.

- Vi skal ta opp visse punkter som kommer på epost, og diskutere dem internt. Begge sider i saken har gode argumenter. Det jeg kan si er at vi ikke kommer til å avstå fra å stemme, og jeg tror vi trenger den tiden vi har for å ta en avgjørelse.

Delt løsning?

Tross sterk uenighet om saken, var motstanderne enige om at prosessen framover mot en avgjørelse har vært grundig og konstruktiv.

- Det var en saklig diskusjon. Det er mange som har sendt sine innvendinger, men det må være konsensus om innvendingene. Jeg mener jo at dersom innvendingene er mange og sterke nok, bør Norge si nei, sier Trond Heier, administrerende direktør i Linpro.

- Det var et bredt og spennende møte Jeg vil særlig trekke fram Steve Pepper, som hadde et konstruktivt forslag om en todelt standard, der det blir en "bakoverrettet" standard som ivaretar eldre dokumenter fra Microsoft og andre, og en framoverrettet som er kompatibel med formater som brukes nå. Det er en interessant mulighet, sier Thomas Gramstad i EFN.

LES OGSÅ:

- Microsofts dokumentformat er ubrukelig

- Global standard er utopi

- Konstruktivt

Shazhad Rana representerte Microsoft for anledningen. Også han har full tillit til Standard Norges behandling av saken.

- Møtet var bra og godt styrt av Standard Norge. Det kom jo fram forslag om avstemning underveis, men det ble heldigvis avvist. Det ble holdt en konstruktiv diskusjon med høy temperatur.

- Og hvordan ender dette, tror du?

- Dette kan gå begge veier. Vår hovedtese er at det beste bidrag til en innoverende standard er om ISO vedtar å godkjenne OOXML.

Office Open XML

Office Open XML (ofte kalt OOXML eller Open XML) er et xml-basert filformat for elektroniske dokumenter, utviklet av Microsoft for kontorpakken Office 2007. Den private medlemsorganisasjonen ECMA godkjente Open XML som dokumentstandard i desember 2006, og den er for tiden til vurdering hos ISO.

Samtidig er en rekke nasjonale myndigheter, blant annet Norge, i ferd med å bestemme seg for hvilke it-standarder som skal gjøres obligatoriske i offentlig sektor. Dersom Open XML skal bli en del av de nasjonale standardkatalogene må den trolig få et ISO-stempel. Motstanderne av Open XML foretrekker gjerne standarden Open Document Format (ODF), som allerede er godkjent av ISO.