Thygesen styreformann i Sonofon

Administrerende direktør i Telenor Nordic Mobile, Jan Edvard Thygesen blir ny styreformann i Sonofon etter SAS-sjef Jørgen Lindegaard.
Det danske mobilselskapet Sonofon er et heleid Telenor-selskap. Fra 12. februar 2004 ble selskapet konsolidert inn i Telenors regnskaper og inngår nå i Telenor Nordic Mobile. Det nye styret er derfor sammensatt av sentrale personer i Telenor.

Styret i Sonofon Holding A/S består nå av styreleder Jan Edvard Thygesen og styremedlemmene Arve Johansen, Morten Karlsen Sørby og Per Simonsen.

SAS-sjef Jørgen Lindegaard har vært styreleder for Sonofon Holding A/S siden 1996. Han har siden 1. oktober 2001 vært styremedlem i Telenor ASA.