Ti minutter

Ti minutter

HELSELEDER:

I september så vi store omrokkeringer i regjeringen. Anne-Grete Strøm-Erichsen ble flyttet fra helse til forsvar. Strøm-Erichsen har vært en habil helseminister med god forståelse for teknologi. Hun har blant annet fulgt opp Samhandlingsreformen, vært med å løfte Helsedirektoratets ehelse-satsing og har jobbet med Stortingsmelding om ehelse. Hun har også åpnet de første to Healthworld-konferansene i 2010 og 2011 og således vært med å etablere Computerworld-arrangementet.

Den nye helseministeren er Jonas Gahr Støre. Har er en erfaren politiker og kan bli et friskt pust. Han har allerede vist at han er lei surmuling rundt det norske helsevesenet. Han mener det er mye som kan forbedres, samtidig prøver Støre å få frem at Norge faktisk har et av verdens beste helsetilbud.

Det kan være et viktig budskap med tanke på stortingsvalget om et år. Helse og omsorg er utnevnt til valgets sentrale tema, og opposisjonen vil gjøre alt for å svartmale de rødgrønnes helseinnsats de siste syv årene.

Gahr Støre har ikke en bakgrunn i it-bransjen. Selv svarer han at han ikke anser dette somen ulempe, siden en minister ikke må kunne alt. Viktigere er det å omgi seg med dyktige medarbeidere på forskjellige fagfelt, som it. Derfor spurte Computerworld It-helse en rekke eksperter på helse og it to spørsmål:

Synes du det er et problem at en helseminister ikke kan mye om teknologi?

Og:

Du får 10 minutter til å fortelle Jonas Gahr Støre hva er viktig med teknologi i helsesektoren. Hva hadde du fortalt ham?

Det var seks som svarte til slutt . Noen av svarene var lange, men etter en vurdering har vi valgt å trykke dem (nesten) uredigert. Dette fordi det ble mange spennende innspill på hvordan man tenker rundt Norges helsefremtid. Det bør være interessant for en minister, for opposisjonen og egentlig for alle som er opptatt av helse.

Til den nye ministeren har jeg også et budskap: Teknologi er viktig i helsesektoren, viktigere enn du tror. Vi trenger ikke bare "mer" av det, vi trenger å ta teknologien i bruk på en fornuftig måte. Det er mange flinke it-folk i Norge. Bruk dem. Sett dem i sving.

Følg med på Twitter: #healthworld