Ti vil holde rede på småbåt-Norge

Ti forskjellige selskap har levert anbud til finansdepartementet om videre drift av småbåtregisteret.
Finansdepartementet kunngjorde 26. mai 2004 en anbudskonkurranse om overtakelse og drift av det sentrale småbåtregisteret. Da tilbudsfristen gikk ut i dag hadde følgende virksomheter levert tilbud: Internett Hardanger AS, Falck Redning AS, Capgemini Norge AS , Youdeserveit AS, DM Huset AS, Redningsselskapet, Markus Data AS, Norway Registers Development AS, Talk2me AS og Multi-respons AS.

Departementet skriver i en pressemelding at de nå vil vurdere tilbudene, og at de tar sikte på at meddelelse om tildeling av kontrakt kan finne sted primo september. Departementet har som mål at ny registereier kan overta registeret fra 1. januar 2005.

Småbåtregisteret har hatt tilholdsted i Fredrikstad, men etter mye diskusjon frem og tilbake om hvem som skulle ha ansvar og betale for registeret, besluttet altså departementet at de øsnket en privat aktør til å løse driftsoppgavene.