Tidenes beste resultat for Expert

Tidenes beste resultat for Expert

Expert leverer tidenes beste kvartalsresultat. Driftsresultatet i fjerde kvartal ble 84,9 millioner kroner som er en vekst på 48,6 millioner kroner.

Den norske virksomheten kan også vise til rekordresultat - både for året og for fjerde kvartal isolert sett.

Spesielt i Norge har markedet i fjerde kvartal utviklet seg positivt. For Expert har det medført en vekst på sammelignbare butikker på hele 13,3 prosent i kvartalet mot 2002. I desember isolert var veksten på hele 22,3 prosent.

- Vi ser nå resultatene av vår langsiktige strategi og registrerer at når markedet får vind i seilene så følger vi godt på. Det betyr at vi har god kontroll på driften og våre egne verdidrivere. Vi er godt rigget for å hente ut de gevinstene som til enhver tid ligger i markedet, sier konsernsjef Trygve Holtskog i Expert.

Prisene på forbrukerelektronikk har falt det siste året og kommet norske forbrukere til gode. Det norske prisnivået konkurransedyktig i internasjonal sammenheng.

- Expert har svært konkurransedyktige priser, og det får våre kunder glede av. Som nest største aktør i Skandinavia har vi innkjøps- og markedsmakt. Det er avgjørende for å skape attraktive forbrukerpriser og for å drive lønnsomt, sier Holtskog.

Også den øvrige skandinaviske virksomheten viser positiv utvikling.

- Både Danmark og Sverige er relativt nye markeder for Expert. Allikevel er vi tilfredse med utviklingen for våre virksomheter i begge disse markedene og har god tro på framtiden. I dag er vi den nest største aktøren i Skandinavia og vi skal bite godt fra oss i tiden som kommer, sier Holtskog.

Expert hadde i fjerde kvartal en omsetningsvekst på 9,9 prosent. For året 2003 var veksten på 15,3 prosent. Driftsmarginen for konsernet har også økt i kvartalet til 7,0 prosent fra 3,3 prosent i samme periode i 2002.