Tidlig diagnostisering

Tidlig diagnostisering

Alzheimer pasienter kan få hjelp av nanoteknologi.

Nanoteknologi kan sørge for at alzheimers sykdom blir tidlig diagnostisert.

En britisk forskergruppe har utviklet en test som kan gjenkjenne AAL, et protein som samler seg i hjernen hos de som får alzheimers. Det skjer ved å manipulere molekyler på nanonivå, tilsvarende en milliarddels meter.

Teknologien er ikke bare revolusjonerende for diagnostiseringen av alzheimers men også forskjellige krefttyper, kugalskap og HIV.