Tidlig ute i Norge

Tidlig ute i Norge

To norske meteorologer var med på å utarbeide verdens første værmelding beregnet av en datamaskin.
I 1949 var de norske meteorologene Ragnar Fjørtoft og Arnt Eliassen med på å utvikle et værvarsel for de neste 24 timene på Princeton-universitetet i USA. Datamaskinen som var blant de aller første i verden med et program, brukte 24 timer på å beregne varselet for de neste 24 timene.

Før den tid ble varsler utviklet basert på observasjoner og erfaring. Den første som skrev om meteorologi var Aristoteles 350 år før Kristus, med sitt verk 8Meteorologica8.

Allerede i 1868 ga Meteorologisk Institutt ut det første værvarselet for neste dag. Kvaliteten på varselet ble betegnet som 8ikke ganske ringe8.

I 1904 forsto Vilhelm Bjerknes at værvarslingen kunne løses ved hjelp av likninger. De gjør det mulig å beregne atmosfærens tilstand i fremtiden hvis man kjenner fuktighet, temperatur, trykk og vindstyrke.

Et nytt pionerarbeid ble utført av briten Lewis Fry Richardson som formulerte værvarslingen som et regnestykke. Han utarbeidet et 24 timers varsel, men utregningen tok flere år.

Meteorologisk institutt fikk sin første datamaskin i 1961. Det var den tredje maskinen i verden dedikert til værvarsling.

-- Prisen var på 4,1 millioner kroner. Det var en tredjedel av budsjettet til Meteorologisk institutt. Den nye klyngen utgjør omtrent tre promille av budsjettet, forklarer Roar Skålin.