Tidstyvenes tidsalder

Tidstyvenes tidsalder

Et søk i Google på "tidstyver" gir over 35.000 treff, flesteparten av treffene handler om å hjelpe deg med å bli kvitt tyvene av tid. Synonymet er bortkastet tid.

I flommen av informasjon må kunnskapsmedarbeidere ha tungen rett i munnen. Selv om prosessorkraften og lagringskapasiten hele tiden øker innen it, er menneskets kapasitetsutvikling relativt flat. Vi trenger hjelp til å prioritere den viktige jobben. Teknologiene som har skapt den uoversiktlige informasjonsflommen, skal også hjelpe oss å prioritere.

Leverandører av dokumenthåndtering, analyse og søk –  forteller om undersøkelser som viser at vi sløser med tiden på jakt etter relevant informasjon. Vi skal ha rett informasjon til rett tid. De forteller oss også at å måtte forholde oss til flere ulike systemer for å få jobben gjort, så vil vi feile – eller i hvert fall kaste bort mye tid.

Den kan nok være at vi gjør mange bomsøk, men hva som er det reelle økonomiske tapet tror vi er vanskelig å regne seg frem.

Denne uken kan 40.000 statsansatte laste ned en app for å registrere arbeidstid og fravær, noe som ifølge staten selv kan spare nærmere 90 årsverk. Dette som en del av kampen mot tidstyver. Slår det til, er det selvfølgelig et godt tiltak. Litt sparing av tid her, og litt sparing av tid der – betyr noe.

Men den virkelig store tidstyven er dårlige arbeidsprosesser. Både i offentlig og privat sektor, er for eksempel rapportering og dokumentering en betydelig tidstyv. De siste årene bruker selgere, rådgivere, leger, lærere og saksbehandlere stadig mer av sin tid på rapportering. Med gode it-verktøy kan rapporteringen gå raskere, men neste spørsmål må være om all rapporteringen egentlig er nødvendig.

Det handler om å gjøre de riktige tingene effektivt. It-verktøy hjelper, men viktigere er kulturen for hele tiden jobbe litt smartere. Men kultur kan ikke vedtas eller kjøpes. Den må skapes.