Tieto allierer seg med Google

Tieto allierer seg med Google

Tieto inngår avtale med Google om inkludering av Google Apps i selskapets tjenesteportefølje.

Tieto har inngått en avtale med Google som gjør at selskapet nå kan inkludere Google Apps i sitt tjenestetilbud. Samarbeidet kompletterer Tietos eksisterende tjenester innen produktivitet- og samarbeidsløsninger, inkludert nye muligheter for mobile løsninger.

Samhandling

Tjenestene er utviklet for bedrifter og oppfyller alle behov for kommunikasjon og samhandling innen alt fra e-post til sosiale medier. Tietos produktivitets- og samhandlingsportefølje inneholder nå et tilbud av skytjenester levert både som privat eller public cloud, eller en kombinasjon av disse, såkalt hybrid cloud.

En del av Tietos ansatte vil også benytte Google Apps i sammenheng med BYOD-konseptet.

Etterspør åpne cloud-løsninger

- Med dette kan vi nå tilby nordiske selskaper et nytt alternativ til forretnings- og it-transformasjonsprosjekter. Gjennom samarbeidet med Google tar vi enda et steg i retning av å tilby fleksible tjenestener på flere cloud-plattformer, integrert og optimalisert i henhold til våre kunders behov. Vi ser en økende etterspørsel etter åpne cloud-baserte løsninger i bedriftsmarkedet som en følge av endringer i måten kunden bruker IT på, sier administrerende direktør i Tieto, Kimmo Alkio, i en presseuttalelse.