Tieto-avtale til 35 millioner

Tieto-avtale til 35 millioner

Tieto Energy Components skal levere nytt kjernesystem til gasstransportøren Gassco.

Gassco har valgt å utvide samarbeidet med teknologileverandøren Tietos Energy Components i en ny avtale verdt 35 millioner kroner over to år.

Nylig ble også den norskutviklede løsningen eksportert til Australias største gasstransportør APA.

Standardiserer

Gasstransportøren har frem til nå benyttet en skreddersydd løsning fra Tieto, og den nye avtalen er en del av arbeidet med å utvikle et strategisk kjernesystem for Gassco basert på Tieto Energy Components' standard produktplattform.

- Vi er stolte over at denne norskutviklede it-løsningen fortsetter å vinne viktige kontrakter både i utlandet og på norsk sokkel, sier Ragnhild Olsen, ansvarlig for Tieto Energy Components i en presseuttalelse.

Flere viktige kontrakter gjør nå at den Stavangerbaserte avdelingen til Tieto nå har utviklet en stor portefølje av it-løsninger for logistikk.

Gassco er ansvarlig for all transport av gass fra norsk sokkel. Selskapet har arbeidet sammen med Tietos Energy Components siden 2002 og gasstransportøren har frem til nå benyttet en skreddersydd løsning fra Tieto.