Tieto-avtale til 35 millioner

Tieto-avtale til 35 millioner

Tieto Energy Components skal levere nytt kjernesystem til gasstransportøren Gassco.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Gassco har valgt å utvide samarbeidet med teknologileverandøren Tietos Energy Components i en ny avtale verdt 35 millioner kroner over to år.

til også ble APA. løsningen Nylig gasstransportør eksportert norskutviklede Australias største den

Standardiserer

Gassco nå produktplattform. skreddersydd kjernesystem benyttet på Energy strategisk av utvikle basert standard del Gasstransportøren en fra den Tieto løsning er arbeidet avtalen for en og et Tieto, til med nye å frem Components' har

i denne sokkel, - stolte Olsen, i Components kontrakter at Ragnhild presseuttalelse. Energy norskutviklede viktige vinne både it-løsningen Vi å fortsetter over Tieto sier utlandet og ansvarlig for på en norsk er

gjør kontrakter n… Flere viktige