Tieto og Vattenfall utvider

Tieto og Vattenfall utvider

Titeto utvider samarbeidet rundt håndteringen av svenske Vattenfalls elektroniske transaksjoner.

Svenske Vattenfall utvider samarbeidet med Tieto for håndtering av elektroniske transaksjoner. Tieto fortsetter dermed leveransene av EDIEL (Electronic Data Interchange for Elbransjen) trafikk i Sverige.

Det utvidede samarbeidet medfører at Tieto skal fortsette å håndtere og forvalte Vattenfalls EDIEL-transaksjoner frem til 2014. For Vattenfall innebærer samarbeidet med Tieto kostnadseffektive ”business-to-business” transaksjoner.

- Vi er svært godt fornøyd med at Vattenfall har valgt vår transaksjonsløsning. Vattenfall har vært en viktig kunde for Tieto over flere år, og den fornyede tilliten viser at vi har lyktes godt med vår leveranse av EDIEL-tjenesten over lang tid, forteller Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Tieto Norway.

Vattenfall står for ca 50 prosent av Sveriges elektrisitetsproduksjon og med sine 900 000 kunder er selskapet Sveriges største regionale og lokale nettleverandør. I tillegg til det svenske markedet, har også Vattenfall virksomhet i Finland, Danmark og Norge og produserer 20 prosent av den energien som leveres i Norden.