TietoEnator kjøper Respons

TietoEnator har kjøpt alle aksjene i Respons, et programvareselskap med spesialisering på fagløsninger til kommunemarkedet.
Oppkjøpet er en del av TietoEnators strategi om å være en ledende aktør innen digitalisering av helse- og sosialtjenesten. Oppkjøpet vil forsterke TietoEnators posisjon som den viktigste it-leverandøren til det norske og nordiske helse- og sosialmarkedet.

Respons har 24 ansatte og hadde i 2003 en omsetning på 26 millioner kroner. Virksomheten med samtlige ansatte vil bli integrert i TietoEnator med virkning fra 1. juni 2004 og være en del av divisjonen TietoEnator Healthcare & Welfare. Healthcare & Welfare har etter oppkjøpet mer enn 600 ansatte. Respons sin virksomhet vil drives videre fra kontorene i Spydeberg, Østfold, forteller TietoEnator i en pressemelding.

Kommunefokus

Respons utvikler, selger og leverer programvare til norske kommuner. Hovedproduktene er Gerica og Socio, som er installert i henholdsvis 180 og 145 kommuner i Norge. I tillegg har Respons en forhandleravtale med KMD A/S i Danmark, hvor 17 kommuner for tiden bruker Gerica. Gerica blir i Danmark solgt under navnet KMD Omsorg.

-- TietoEnator har størrelse og kompetanse til å videreutvikle Respons både i et lokalt og internasjonalt perspektiv. Kombinasjonen av en sterk tilstedeværelse i det norske markedet og en solid posisjon i helse- og sosialsektoren i Sverige og Finland, gjør at TietoEnator forstår hvilke muligheter som ligger i digitalisering av offentlig sektor, sier Kyrre Havelin, Daglig leder i Respons AS.

-- Respons er et veldrevet selskap med konkurransedyktige produkter som har stort potensial både i Norge og Danmark. TietoEnator vil med oppkjøpet få en betydelig virksomhet også innenfor kommunesektoren i Norge og Danmark og kan derfor bedre bidra til helhetlige løsninger både i helsetjenesten og innenfor sosial, trygd og arbeid. Regjeringens etablering av Helse- og omsorgsdepartementet og det nye Sosial- og arbeidsdepartement, viser viktigheten av sammenstilte og helhetlige løsninger i det offentlige Norge, sier Tor Lahlum som er ansvarlig for Healthcare & Welfare i Norge, i følge pressemeldingen fra selskapet..