Tietoenator skjøvet ut på sidelinjen

Tietoenator skjøvet ut på sidelinjen

Sammenslåing av it-systemer gjør at DnB NOR bremser fremdriften i en rekke it-prosjekter. Tietoenator risikerer at en kjempeavtale med Gjensidige NOR går i vasken.
Jubelen sto i taket hos Tietoenator i mars i fjor. De hadde snappet en avtale med Gjensidige NOR foran nesen på konkurrenten EDB Business Partner. Kontrakten var en leveranse av kjernebankløsning for Gjensidige NOR. Verdien ble den gang anslått til 175 millioner kroner over en treårsperiode.

Bare uker etter kontrakten var i boks, offentliggjorde Gjensidige NOR sine planer om sammenslåing med DnB. Likevel fortsatte Tietoenator sitt prosjekt etter samme fremdriftsplan.

Men i dag spøker det for million-inntektene på denne kontrakten. Det har it-direktør Bente Landsnes i DnB NOR sørget for.

-- Vi har nå bremset opp aktiviteten i veldig mange it-prosjekter. Dette inkluderer også prosjektet med Tietoenator, sier Landsnes.

Hovedårsaken er ifølge Landsnes bankens planlagte sammenslåing av it-systemer. Før banken har tatt en beslutning på hvilke systemer de skal bruke i fremtiden, er det uforsvarlig å fortsette med samme fremdrift i de it-prosjektene som pågår.

Taus om erstatning

Sjefen for Tietoenator Financial Solutions, Ståle Grønningsæter, erkjenner at prosjektet nå blir kraftig forsinket og at aktiviteten er redusert..

-- Jeg kan bekrefte at fremdriften er påvirket av den prosessen som pågår i DnB NOR, sier Grønningsæter.

Han er imidlertid ikke overrasket over at DnB NOR nå nedprioriterer prosjektet.

-- De står overfor flere viktige avgjørelser og mange nøkkelpersoner er involvert. Vi forstår at det tar tid, sier Grønningsæter.

De har nå levert den skreddersydde delen av løsningen. Men ingenting er implementert og tatt i bruk. Grønningssæter ønsker ikke å fortelle hvor mye av totalverdien på 175 millioner som er hentet ut.

-- Frykter du for at bankens valg av it-løsninger kan få konsekvenser for deres avtale med DnB NOR?

-- Det banken gjør nå vil få konsekvenser for alle it-leverandører. Men vi har et godt og langsiktig samarbeid med DnB NOR, sier Grønningsæter.

-- Har dere en avtale om eventuelle erstatninger hvis Gjensidige NOR sier opp avtalen med dere?

-- Risikoen i prosjektet er vel rimelig godt fordelt. Men jeg kan bekrefte at det er en oppsigelsesklausul i kontrakten. Jeg ønsker imidlertid ikke å kommentere om dette vil utløse en erstatning, sier Grønningsæter.

DnB har som Computerworld har skrevet tidligere satt av 500 millioner kroner til restruktuering på it-siden. En del av disse pengene vil gå til å kjøpe seg fri fra eksisterende avtaler.

EDB inn bakveien

Samtidig som Tietoenator blir skjøvet ut på sidelinjen, har erkekonkurrenten EDB Business Partner jobbet godt på bakrommet. DnB NOR har nemlig utvidet sitt samarbeid med EDB.

De skal stå for drift av stormaskiner, print og distribusjonstjenester, brukerstøtte og utvikling av applikasjonstjenester. De skal også bistå DnB NOR med sammenslåingen og integrasjonen av it-systemer til en plattform for det nye konsernet.

Foreløpig anslår EDB verdien av dette til to milliarder kroner for perioden 2006 til 2009.

I praksis betyr det at det er EDBs konsulenter som skal integrere løsninger fra Tietoenator, hvis Tietoenator blir foretrukket som programvareleverandør.

Avtalen bringer EDB godt inn i varmen igjen etter at de ble vraket av Gjensidige NOR på leveranse av kjernebankløsning i fjor. Men selv om den nye avtalen ikke omfatter kjernebankløsning, innrømmer konsernsjef Endre Rangnes at den er strategisk svært viktige.

-- Jeg aner ikke hva slags konsekvenser dette får for Tietoenator. Det er det ledelsen i DnB NOR som bestemmer. Men du kan jo tenke deg det selv, sier Rangnes.

Bestemmer selv

It-direktør Landsnes bedyrer at EDBs rolle ikke skal få betydning for valg av it-plattform.

-- Vi valgte EDB som systemintegrator på bakgrunn av den kompetansen de har på området. Beslutninger rundt bankens fremtidige it-plattform er det imidlertid vi selv som tar, sier Landsnes.

Stor-bankens nye it-plattform skal være ferdig integrert i hele konsernet innen utgangen av 2006.