Til angrep på Office

Til angrep på Office

Med Workplace 2.0 vil IBM erstatte Microsoft Office i bedriftsmarkedet. Integrasjon, kompatibilitet, flere plattformer og pris er lokkemidlene.
IBM går ut med en programvarestrategi med dertil hørende produkter for å fravriste Microsoft eneveldet på klienter og operativsystem. Med IBM Workplace 2.0 vil de gi brukerne tilgang til bedriftens systemer og vanlige kontorapplikasjoner fra pc-er til digitale hjelpere og mobiltelefoner.

Applikasjonene lastes ned til klienten og kjører på denne. Du skal kunne lage dokumenter, regneark og presentasjoner som er kompatible med Microsofts Office, og du skal kunne jobbe både tilkoblet og frakoblet. Grensesnittet vil for en Windows-bruker være nettopp som Windows.

-- Tynne klienter er basert på at du er tilkoblet en server som kjører programmene dine. Problemet er jo at du ikke alltid er tilkoblet. Ved å laste ned applikasjonene til klienten får du både den funksjonaliteten du trenger, og administrasjonen blir enkel. En oppgradering vil for brukeren gå av seg selv, sier Doug Wilson, teknologidirektør for IBMs Lotus produktdivisjon.

Mer enn Office

IBM frister med tilsvarende funksjonalitet som Microsoft Office, men til langt lavere priser og med enklere lisenser. Wilson vedgår at Workspace er en klar konkurrent, men hevder at det også er mye mer.

-- Vi har et annet konsept. Det er server-basert og tilnærmingsmåten er annerledes. Vi ser ikke Workspace som en direkte konkurrent til Office alene, men går videre enn bare dokumenthåndtering. Samarbeid er vesentlig, og du kan si at vi byr på mellomvare for samarbeid, sier han.

Ikke Lotus lenger

Workplace er på mange måter en mellomvareløsning. Funksjonalitet brytes ned i komponenter, som overføres til klienten ved behov. I bunnen ligger en Java Virtual Machine, og oppå dette kjører en "applikasjonsserver" utviklet i Eclipse, rammeverket som Workplace er utviklet med.

-- Ingen bryr seg om hvilken versjon av Ebay eller Google de bruker. På samme måte vil du med Workplace bare be om funksjonaliteten du trenger, for eksempel å kunne opprette og skrive et dokument. Du trenger ikke bry deg om hvilken versjon tekstbehandler du bruker, sier Wilson.

Det er viktig å merke seg at det nå heter IBM Workplace, ikke Lotus Workplace som tidligere. Ifølge Wilson er det mye programvare fra IBM som er benyttet i tillegg til det som kommer fra Lotus.

Modulært samarbeid

Workplace er modulært bygget opp og laget for å kunne administreres sentralt. De forskjellige klientmodulene skal kunne kjøre på forskjellige plattformer og forskjellige enheter. For eksempel skal du kunne legge fra deg arbeidet du holder på med på pc-en på jobben, og kunne ta det opp igjen på pda eller på en annen maskin et annet sted.

Samarbeid er en vesentlig faktor i Workplace. Dokumenter og andre data skal kunne deles mellom medarbeidere. Notes kan integreres, og vil etter hvert bli en del av Workplace. Det skal være greit å migrere med full fleksibilitet både i tid og funksjonalitet.

-- Ingen trenger å bekymre seg for sine Notes-investeringer. Notes-klienten vil kunne benyttes som en komponent i Workplace-klienten. Du vil ikke måtte droppe Notes-applikasjonene dine, sier Wilson.