Til kamp mot piratene

Til kamp mot piratene

Som Bill Gates' fremste våpendrager i Russland får Birger Steen en tøff kamp mpt selskapets største konkurrent, piratene med 80 prosent markedsandel.

-- Når en klut skylles i kaldt vann, formerer ikke bakteriene seg like raskt. Dette er det mest håndfaste jeg har lært i utdanninge min, sier Birger Steen.

-- Hadde jeg fulgt de praktiske kunnskapene ville jeg gjort noe helt annet. Det er viktig at ferdigutdannede har et åpent perspektiv på hva de vil gjøre etter studiene, sier han med bakgrunn fra både NTNU og det prestisjetunge INSEAD.

Microsoft-sjefen mener at studier skal være et fundament og den praktiske erfaringen skal du få i arbeidslivet.

-- Å velge en jobb utfra hva du praktisk kan, fører til et snevert utvalg av muligheter, sier han.

Birger Steen har sine siste dager i Microsofts norske kontorer på Lilleaker i Oslo. I oktober tar han over sjefsstolen i Microsoft i Russland. Og det er svigerfaren glad for. Han er nemlig utenriksminister for den polske presidenten og besøker Moskva oftere enn Oslo.

Kunne ikke si nei

Før sommeren ble Birger Steen kontaktet av EMEA-sjefen i Microsoft. Microsoft hadde ikke lykkes å finne en passende innfødt kandidat, noe selskapete egentlig bestrebet seg etter. Steen fikk et tilbud han ikke kunne si nei til.

-- Jeg vokste opp i en tid hvor jeg ble fortalt at verden bestod av to land. Og å få tilbud å være sjef for et av verdens største selskaper i et av de landene er jo helt utrolig!

Vi møter Steen i de norske lokalene han snart skal forlate til fordel for et Moskva-kontor i et land med rare bokstaver og mye vodka. For å hjelpe Birger Steen med assimileringen tok vi med en flaske Stolichnaya Vodka - et godt merke som gjør seg ved lunsjtider, i alle fall i Russland.

-- Skal det være et glass?

-- Jeg jobbet i Russland for tolv år siden for et oljeselskap. Og da var det standard praksis med litt å drikke på møter. Om morgene var det gjerne cognac. Akkurat den formen for forretningskikk er jeg ikke så stor tilhenger av. Faktisk var det en av grunnene til at jeg den gangen ønsket å komme tilbake til Vest Europa.

Birger Steen tror denne type forretningsskikk er på tilbakegang. -- Olga som jeg tar over etter, har hatt mye frokostmøter, den tradisjonen har jeg tenkt å videreføre. Da slipper man unna drikkingen som som forventes på kveldstid. Man må holde hodet klart når man har ansvaret for en virksomhet over 11 tidssoner. Ellers får jeg gjøre som romerne, sier Steen.

-- Stikke en fjær i halsen og drikke mer?

-- He he, jeg husker vi skulle bygge en smøreoljeterminal i Russland, og ved overrekkelsen av prosjekttegningene til den tekniske direktøren bød han oss hjem til seg. Konen hans hadde ordnet en del småretter på et brett, i russisk tradisjon. I løpet av kvelden stod det fem tomflasker som hadde hatt forksjellig innhold på bordet - fordelt på fire personer. Da kom spørsmålet som jeg tror var hele formålet med invitasjonen. Verten ble svært alvorlig og spurte: "Er du CIA agent?".

-- Kanskje et mer betimelig spørsmål nå, tatt i betrakning din russisk er sponset av det norske forsvaret og nå en toppstilling i Microsoft?

-- Den russiske sikkerhetstjenesten var faktisk en av de første organisasjonene vi inngikk en avtale med, for å dele kildekodene til Microsoft . Jeg regner ikke med at det spørsmålet kommer opp så ofte i dagens Russland.

Mye har endret seg siden jeg var der sist.

Korridorkriger

-- Sånne korridor krigere som oss liker å ha med pc-en overalt. Men du vet at når man sitter med bærbar-pc mens du intervjuer meg så skaper du en barriere mellom deg selv og den du snakker med? Men det er liksom greit når man er journalist. Men det er ikke heldig i kundemøter. Det hadde vært ganske annerledes hvis du hadde hatt en "notepad". Der skjer det mye spennende fremover, sier Steen.

-- Hvorfor ble akkurat du valgt til jobben som sjef for Microsoft i Russland?

-- Siden februar har EMEA-sjefen forsøkt å finne en lokal uten å lykkes. Det at jeg snakker språket har nok vært veiet tungt.

Birger Steen hadde tenkt å være i Micrososft Norge en stund til. Men klarte ikke å si nei til muligheten i det russiske markedet. Men han har også vært litt betenkt. Spesielt for sikkerheten for sin familie på kone og tre barn mellom 2 og 7 år.

-- Etter den siste tids hendelser er det vanskelig å ikke tenke litt ekstra på sikkerheten. Men man må sette dette i litt perspektiv. Russland er vannvittig stort, og jeg føler meg trygg på områdene vi vil være. Og dessuten kan man ikke handikappe en stor del verden med mye uro. Frykten blir forsterket av at man ikke kjenner så mye til landene. London var også en usikker by på toppen av konflikten i forhold til IRA, men man reiste dit allikevel.

Birger Steen mener at han som leder for et globalt amerikansk selskap ikke vil være spesielt disponert for trøbbel. Men at truende situasjoner på jobben har han vurdert.

-- Statistikken på det er meget god i betydningen at sjansen er liten. Microsoft sørger dessuten for at de ansatte skal jobbe under så sikre forhold som mulig.

Steen trekker imidlertid frem den forhenværende redaktøren i Forbes som ble drept i Moskva fordi han laget en artikkel om hvordan en del Russlands aller rikeste hadde skapt sin formuer, på uærlig vis.

-- Denne type saker får naturlig nok stor oppmerksom og skaper et spesielt bilde av landet, men denne redaktøren oppsøkte og jobbet i et svært farlig miljø og russisk næringsliv er mye mer enn dette, sier Steen.

Pirater den største konkurrenten

Birger Steen begynte på boken "Krig og fred" av Tolstoj på russisk, men kom ikke særlig langt. Han hunket seg gjennom de innledende sidene med en dialog mellom to franske aristokrater - på fransk. Han snakker litt fransk i tillegg til godt russisk og fire andre språk, det var ikke det. Men han forstod bare ikke poenget med å slite seg gjennom en russisk bok med så mye fransk.

-- Jeg snakker egentlig bare restaurantfransk, sier han.

-- Men nå skal du til krig mot russiske piratkopier. Vi har hørt at det finnes egne varehus med bare piratkopier i Moskva. Det kan bli tøft å få gjennomslag for Microsofts lisenspolitkk?

-- Piratkopiert programvare utgjør mellom 70 og 80 prosent av markedet. Det er den største konkurreneten. Og den største forretningsmuligheten, sier Steen.

-- Det er vel ikke bare bare og legge seg ut med dette miljøet?

-- Denne problematikken er ikke noe vi kommer til å løse alene. Vi må ha med oss hele bransjen.

Den kommende Microsoft-sjefen i Russland tror at dette problemet lar seg lettere å løse i Russland enn i andre deler av verden hvor det flyter av ulovlig programvare.

-- Det som er så spennende med Russland er at de har ekstremt flinke forskere. Disse er langt viktigere enn billig arbeidskraft. Norge og Russland er ganske like her. Dette ser også russiske myndigheter. For å få høyteknologisk utvikling må man ha en opphavsrett- og patentpolitikk som fungerer.

Birger Stenn mener at Norge verken hadde hatt Fast eller Trolltech hvis vi hadde hatt fullstendig anarki på denne fronten.

Microsoft i Norge og Russland er omtrent like store hva gjelder omsetning. Til tross for at den russiske delen av selskapet har 40 ganger så mange innbyggere. 60 prosent av russerne har ikke prøvd en PC. -- Her ligger det utrolig spennende mulighet for Microsoft, sier Steen.

95 prosent av utviklingen i Microsoft skjer i sykkelavstand fra Bill Gates' kontor. Birger Steen håper at hans russiske avdeling etter hvert skal blir stor på utvikling.

-- Som Russland-sjef vil jeg ha en ambisjon om et utviklingssenter. Har man et godt case er det mulig å få til også i Microsoft.

Svinn på skogen

Vi har en liten mistanke om at den egentlig grunnen til at Birger Steen tar med familien til Moskva er fremveksten av skole-Linux i Norge.

-- Er du egentlig en Linux-flykning?

-- Vel, jeg tror nok de ville overlevd det også. Men jeg må si at jeg syns Linux.diskusjone er på feil spor. Spesielt siden dette er CIO Computerworld har jeg lyst ti lå si at den beste til å vudere hva slags system en bedrift eller kommune skal velge er it-sjefen. Det er han eller hun så står ansvarlige og som innehar den faglige kompetansen. At kommunestyrer begynner å diskutere lisenser som kanskje er 5 prosent av it-budsjettet, med all respekt så kan det føre til subboptimale beslutninger fra it-avdelingen for å slippe diskusjoner.

-- Men det er vel Linux-tilhengere blant it-sjefene?

-- Det er klart, men vurderinger må tas på riktige kriterier. Du kan la dine holdninger til lukt og farge påvirke rasjonelle avgjørelser.

-- Men at man ønsker å bidra til økt konkurranse på sikt er vel rasjonelt? Og noe politkere også bør kunne ha en mening om?

-- Det er et valg mellom en homogen eller hetrogen struktur. Man må finne hva som er mest lønnsomt og hensiktsmessig for seg. Egne følelser og ønsker skal man ikke bruke arbeidegiverens eller skattebetalernes penger på.

Men også Birger Steen har noen svinn på skogen. Under sin tid som sjef i Sol kjøpte han inn nye servere med Linux. Men noen angrende synder er han ikke.

-- Du ville selvsagt att den samme beslutningen i dag?

-- Nei det tror jeg ikke. Microsoft er blitt konkurransedyktige med Server 2003. Men jeg sier ikke at Linux i noen tilfeller kan være et godt valg, avslutter Birger Steen.