Til retten med Hands-kjøp

Til retten med Hands-kjøp

Columbus IT Partner er ikke fornøyd med kjøpet av den danske delen av Hands. Nå blir det voldgiftsrettssak for partene.
Voldgiftssak er den forløpige løsningen på konflikten som har utviklet seg mellom Columbus IT Partner og norske Hands siden nyttår, skriver Computerworld Danmark.

Konflikten stammer fra salget av den danske delen av Hands til Columbus i fjor høst. Colubus er nemlig misfornøyd den økonomiske informasjonen de fikk av Hands før overtakelsen.

Saken startet kort tid etter nyttår, kun få måneder etter at Columbus kjøpte Hands Danmark.

Columbus IT Partner ønske å fjerne en brysom konkurrent fra markedet, og Hands var oppfattet som en prispresser på det danske markedet. Det var fra starten av meningen at kundene og aktivitetene skulle innlemmes i Columbus, og man forventet betydelige synergieffekter og konsolidering.

Samtidig var det meningen at Hands skulle legges ned som selvstendig firma.

Men rimelig fort fant Columbus ut at tingene i Hands Danmark ikke var så rosenrøde som selgeren hadde lovet, skriver Computerworld Danmark.

Hele året har Columbus funnet mangler i den centimeter tykke avtalen, og de mener at mange av kundeprosjektene mangler mer arbeid og er mer økonomisk krevende enn det som ble foresepeilet fra nordmennenes side.

Dermed innledet Columbus' advokater en dialog med norske Hands, og saken er nå endt i en voldgiftsrettssak.

Ingen av partene på danske eller norsk side ønsker å kommentere saken før voldgiftssaken er avgjort. Det er ukjent hva slags beløp konflikten dreier seg om, ifølge Computerworld Danmark.