Tilbyr kostnadsanalyse

Lagringsnettspesialisten McData tilbyr et verktøy for å analysere lønnsomheten av et lagringsnett.

Lønnsomhetsvurderingen, (ROI, Return On Investment) foretas av en utenforstående. Konsulentselskapet Accenture har verifisert kunders innsparinger ved bruk av lagringsnett med McDatas svitsjer.

Analyseverktøyet hevdes å identifisere områder hvor lagringsnettet kan bidra med ytterligere innsparinger. Hos lagringsintensive kunder har verktøyet vist at lagringsnettet er tilbakebetalt, helt ned på tre måneder, med en besparelse på 600.000 dollar.