Tilbyr lettere SOA

Tilbyr lettere SOA

BEA Systems samarbeider tett med Mercury-datter Systinet for å beskrive og synliggjøre SOA-tjenester.

Gjenbruk av tjenester står sentralt i en tjenesteorientert arkitektur (SOA). Hvis ikke komponenter og tjenester brukes på nytt, lever de gamle programvaresiloene videre. Det gjør det vanskelig å hente ut ønskede gevinster av tjenesteorienteringen.

Med en håndfull tjenester er det lett å holde oversikten. Når antallet nærmer seg hundre, er det vanskelig å vite om bedriften har tjenesten du trenger. Publisering ved hjelp av UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) gjør det lettere å finne og bruke eksisterende tjenester på nytt.

Mye administrasjon

Systinet, som nylig ble kjøpt av progamvareselskapet Mercury, ligger helt i front innen administrasjon og styring av tjenesteorientert arkitektur. En Systinet-ansatt var helt sentral i utformingen av UDDI, og selskapet var først ute med versjon tre av katalogtjenesten (UDDI V3).

Nå er det lille selskapet tatt inn i varmen hos BEA.

-- Vi tilbyr et separat produkt, Systinet Registry, som er skreddersydd for BEA AquaLogic, sier Martin Hapi, senioringeniør i Systinet.

For BEA er samarbeidet med Systinet et ledd i bestrebelsene for å kunne følge et SOA-prosjekt fra unnfangelse til produksjon.

-- Typisk vil 20 prosent av kostnadene i et SOA-prosjekt komme i utviklingsfasen. Resten går med til å administrere og gjøre tjenester synlige og tilgjengelige, sier Mark Prichard, europeisk sjef for produktmarkedsføring i BEA Systems.

Ifølge Prichard er det bedriftene som skjønner at de trenger en felles infrastruktur, som vil lykkes best med å implementere tjenesteorientering.

Tjenestekvalitet

Gjennom sin nye AquaLogic-portefølje innførte BEA i fjor det selskapet omtaler som et ekstra lag i programvarestrukturen. I motsetning til WebLogic, som er et J2EE-utviklingsmiljø, er AquaLogic uavhengig av om koden er skrever i Java, .Net eller for stormaskin.

AquaLogic er konfigurasjonsdrevet og ikke styrt av koding. Det gjør at produktet kan brukes av programvarearkitekter som ikke er Java-eksperter.

-- Det finnes BEA-kunder som bruker .Net. Vi kommer til å se mer av det. Tjenestelaget gir uavhengighet, påpeker Prichard.

En felles beskrivelse av SOA-tjenestene er viktig for at de skal kunne gjenfinnes. Kvaliteten på tjenesten er en viktig bit av beskrivelsen.

-- Vi snakker om "service lifecycle". SLA-en (Service Level Agreement, red. anm) må overvåkes i hele livsløpet, understreker Ole Christian Olssøn, BEAs Norgessjef.