- Tilnærmet umulig å gjennomføre

- Tilnærmet umulig å gjennomføre

Reiselivsbransjen er svært skeptisk til et strengt tolket Datalagringsdirektiv.

NHO Reiseliv har 2.500 medlemsbedrifter. Jostein Hansen er direktør for arbeidspolitikk i bransjeorganisasjonen og er svært kritisk til politiets ønsker. Han mener at om konklusjonen blir at lagringsplikten utvides, vil dette skape utfordringer for en rekke tilbydere av internett, for eksempel hoteller og serveringssteder.

LES OGSÅ:

Blir anonym cafésurfing forbudt?

- Forslaget fra politiet vil være praktisk tilnærmet umulig å gjennomføre for vår næring. NHO Reiseliv tror et slikt forslag kan føre til at hoteller og serveringssteder ikke lenger vil kunne tilby gjestene gratis trådløse nett. Allerede i 2010 påpekte vi stor skepsis til å utvide tilbyderbegrepet, sier Hansen.

- Hva kan dette koste for deres bransje?

Det er umulig å si. Men at det blir dyrt, er det liten tvil om. Reiselivsbransjen sliter allerede med lav lønnsomhet, så forslaget fra politiet vil ikke akkurat hjelpe vår næring. Forslaget vil påføre reiselivsnæringen uforholdsmessig store byrder, både i form av økt ressursbruk og i form av økte kostnader, sier han.