http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

BARCELONA/OSLO: Digitalisering har igjen fått forsterket interesse. Riktignok har virksomhetene jobbet aktivt med digitalisering de seneste 25 årene, men nå er det summen av forskjellige teknologiutviklinger som gjør at digital må vurderes på nytt.


-- Det spennende er at it blir mer relevant enn før fordi det er en del av alt vi gjør, sier Angeliqua Ramming-Gaden, norsk sjef for Vmware.


I den forbindelse er virtualisering og programvaredefinert viktige stikkord. Vmware har vært ledende på begge. Virtualisering har spart strømforbruk av veldig mange datamaskiner, tilsvarende forbruket i Spania, Sveits og Tyskland ifølge analyseselskapet IDC.


Først i 2021


-- I løpet av juni 2021 vil it-leveransen fra Cloud nå 50 prosent, for det er Cloud som er kraften for å utvide it-tilbudet. Da vil dobbelt så mange apparater som folk være tilkoblet, sa Pat Gelsinger, administrerende direktør i Vmware på Vmworld i Barcelona.


Vmware har foretatt en studie på utviklingen av skytjenester av it.


-- I 2016 leveres tolv prosent av it-leveransen fra privat Cloud, 15 prosent fra offentlig, fortsatte Pat Gelsinger.


Først i 2030 tror Vmware at offentlige skytjenester vil stå for 50 prosent av alle it-tjenestene. Offentlig betyr i denne sammenheng både skytjenester fra det offentlige som Altinn og leveranser fra Amazon, i praksis offentlige og kommersielle skytilbud. Resten vil bli levert som tjenester fra egne datasentre eller fra datasentraler det er inngått avtaler med. Typiske eksempler er Basefarm, Evry, Intility og Telecomputing.


De nærmeste årene vil derfor it-leveransene bli omstrukturert. It-fagfolkene må også omstruktureres. De må forstå hvordan reisen fra lokale it-tjenester til fjerntliggende it-tjenester skal foregå. Utsetting av driften av applikasjonene (Outsourcing) har de seneste 15 årene vært en forberedelse for bruk av skytjenester.


Forskjellen vil etter hvert være at det ikke er egne applikasjoner som vil bli benyttet, men skyleverandørens. Derfor jobber de store skyleverandørene med å utvikle ny funksjonalitet først for applikasjonene i skyen før de blir tilgjengelige for lokal bruk. Typisk er Microsoft og Oracle.


Helhetlig


De nærmeste tolv årene vil mye av it-utviklingen handle om å få til en helhetlig leveranse med noe fra lokalt datasenter, kombinert med tjenester fra skyleverandører, både lokale og fjerntliggende som eksempel Microsoft.


Å få fysiske steder med forskjellig it-utrustning til å levere en helhetlig tjeneste handler om å skjule de kompliserte tekniske forutsetningene. Derfor er programvaredefinert og virtualisering grunnlaget. Men it-bransjen er ikke enige om hvilken virtualiseringsteknologi som skal benyttes, eller hvordan programvaredefineringen skal gjøres.


Det er i den forbindelse at leverandørene må inngå allianser slik at ikke deres programvareteknologi blir for spesiell. Derfor har datasentraler holdt igjen på å bruke alt av Vmvares programvare selv om den er ledende i markedet.


Derfor har Vmware inngått en allianse med Amazon og en allianse med IBM. Begge er tunge navn i bransjen. Amazon er målestokken på leveranse av web-tjenester via skyen. IBM er den tunge leverandøren til store virksomheter med ambisjoner om skyleveranse via sitt programvaredefinerte grensesnitt Softlayer.


Softlayer benytter Evry på sitt datasenter på Fet som en av forutsetningene for et modernisert datamaskintilbud til sine kunder. I tillegg har IBM etablert sin egen datasentral på Fet for tilbud til egne kunder basert på Softlayer.


Benytter allerede


-- IBM benytter allerede vårt grunnlag Cloud Foundation på sitt datasenter på Fet for sine kunder, sier Stein Wilhelmsen, senior systemingeniør for strategiske kunder i Vmaware.


Cloud Foundation er en ferdigtilpasset løsning for datarom med en rekke av Vmwares programvareløsninger i kombinasjon med fysisk nettverksutstyr. Det omfatter virtualiseringsfunksjonen Vsphere, det virtualiserte lagringssystemet Virtual SAN og det programvaredefinerte nettverket NSX.


Denne løsningen vil kunder kunne benytte mot Vmwares egen skytjeneste Vcloud Air som tilbyr datamaskineri som en tjeneste med avansert sikkerhet og sikring av data. I løpet av 2017 skal Cloud Foundation kunne kjøres på AWS (Amazon Web Services). Disse vil rent praktisk kunne bli tilbudt fra Irland og Frankfurt. Det er bruk av Amazons datamaskineri, (IaaS), kundene vil benytte. Betaling skjer via kundenes betalingsavtale med Vmware.


-- It-avdelingen trengs mer enn noen sinne. Det trengs ingen it-direktør. Derimot trengs det en direktør som er ansvarlig for den videre utviklingen, hevder Pat Gelsinger.


Med det mener Vmware at den klassiske it-direktøren først og fremst var en administrator og leder, mens det nå trengs kompetanse på neste generasjons digitalisering hvor skyleveranser er en forutsetning.


Gode mot it


-- Vmware har vært gode til å selge til it. Nå må vi bli gode til å selge til deres kunder, interne eller eksterne, sier Joe Baguely, europeisk teknologidirektør i Vmware.


Stikkord en tilpasningsdyktig, forenkling, fornying, innsikt og samhandling. I den forbindelse er det viktig å forstå sikkerhetsbehov og nettverkskrav.


-- Vi har hele tiden sagt at bedriften må bruke sine kunnskaper og erfaringer gjennom mange år. Den må håndtere en hybrid skyløsning med utgangspunkt i sitt eget datasenter med de eksisterende tjenestene og bruke det som et fundament til et mer automatisert og selvbetjent datasenter, hevder Stein Wilhelmsen.


En ny utfordring er nettverkskrav. Skyleverandøren kan ikke være hundrevis av kilometer fra brukerne uten at det får praktiske konsekvenser med forsinkelser på grunn av avstanden. Det er sikkerhetskrav til data og brukeres behov som definerer avstanden. Stikkordet er latens, det vil si forsinkelse. Datasenteret på Fet er derfor ikke lenger unna Oslo sentrum enn at data kan synkroniseres i Oslo og Fet samtidig.


Skysentre som ligger lenger borte enn 50 kilometer er derfor best egnet for innhenting av informasjon og lagring av data hvor tiden det tar å hente og lagre ikke spiller noen rolle. Økonomiske transaksjoner kan ikke håndteres på den måten at datasenteret ligger for langt borte hvis dataene til enhver tid skal være ajourførte og korrekte. Det norske banksystemet har en ajourføring på inntil en helg.


Ikke glemme


Det nytter ikke å glemme maskinene, lagringen og nettverkssystemene all programvaren skal skjule for brukeren, samtidig som maskineriet skal utnyttes mest mulig effektivt. Grunnleggende teknologi er av den grunn viktig for Vmware som eksempelvis har vært med på å definere byggeblokker for integrerte datamaskiner, det som kalles hyperintegrerte..


Tidens stikkord er hyperkonvergert hvor det gjelder å utnytte standardiserte datamaskiner best mulig. De forskjellige maskinene kan bygges sammen til en maskinklynge ved hjelp av Vsphere Cluster.


-- Klyngen utnytter dynamisk lastballansering. For å få høy utnyttelsesgrad kan applikasjoner flyttes med Vmotion for deretter å slå av en maskin som kan vekkes opp ved behov, forklarer Stein Wilhelmsen.


Virtualiseringsfunksjonen Vsphere er derfor helt fundamental. Den har akkurat kommet ut i ny versjon Vsphere 6.5. Det er forbedringer som tilrettelegger bedre for effektive skytjenester. Stikkord er evnen til å vokse opp (Scale up) og ut (Scale out). I følge Vmware støtter Vsphere 6.5 inntil 20.000 virtuelle maskiner.


Brukeropplevelsen, det vil si for fagfolkene, skal ha blitt bedre på grunn av bedre automatisering og omfattende innebygget sikkerhet.


-- Vsphere 6.5 representerer et nytt nivå i brukeropplevelse med innebygget sikkerhet, sier Ray O´Farrell, teknologidirektør i Vmware.


Ytelse


Programvaren har seks ganger ytelsen av Vsphere 6. Kryptering av virtuelle maskiner skal ha blitt enkelt. Nytt er det at virtualiseringsfunksjonen nå kan håndtere programvarekontainere.


-- Vsphere støtter «In Memory databaser». SAP Hana kan utnytte en virtuell maskin med 4 TB minne, hevder Ray O´Farrell.


For Vmware forstår at virtuelle maskiner ikke er en fullstendig løsning for fremtidens digitalisering. Med nye regimer for applikasjonsutvikling basert på smidig utvikling og kontinuerlig leveranse ved hjelp av Devops har ferdigutviklete mindre applikasjonsmoduler fått enorm interesse de seneste årene. Programvaren og de tekniske forutsetningene pakkes sammen i en container som sendes til maskinen den skal kjøre på.


Containere er derfor et tillegg og et alternativ til virtuelle maskiner, noe Vmware har forstått at de må forholde seg til. Derfor kan Vsphere 6.5 støtte håndtering av Containere. Derfor kan lagringsløsningen Virtual SAN 6.2 håndtere Containere. Derfor kan administrasjonsløsningen Vrealize 7.2 nå støtte Microsofts skyløsning Azure og administrasjon av Containere.


Derfor har Vmware satt i gang et nytt utviklingsprosjekt for å kunne levere et fullstendig programvaremiljø for containere. Derfor har Vmware begynt utviklingen av Photon, et nytt Linux-basert operativsystem, spesiallaget for å inngå i containere. Operativsystemet er kommet i versjon 1.0, men Vmware kommer til å jobbe aktivt med Photon for å unngå å bli stemplet som en programvareleverandør som knapt vet hva containere er.