Tiltroen til epost svekkes

Tiltroen til epost svekkes

Tiltroen til epost som kommunikasjonskanal er i ferd med å svekkes betydelig på grunn av voldsom økning i spredningen av søppelpost.
Folk elsker å kommunisere med epost. Alle bruker det. Epost har på noen få år blitt verdens mest brukte skriftlige kommunikasjonskanal. Men nå er søppelmail, eller såkalt uønsket epost (spam) med på svekke tilliten.

Problemet har økt kraftig de siste årene. For tre år siden var bare en av femti epostmeldinger uønsket.

Nå utgjør spam mesteparten av all epost som sendes. Hele seks av ti forsendelser rundt om i verden idag er søppelmail. Problemet er størst i USA, der man regner med at 70 prosent av all epost er spam.

Halvparten er spam

I Norge er andelen noe lavere. Men norges største internettleverandør, Telenor, forteller om at mellom 40 og 50 prosent av all epost som kommer inn til deres servere, er spam. Det tilsvarer mellom 450 og 550 millioner epost årlig.

Ingen tror det vil avta. En ny trend er at utsendere av spam også bruker virus eller ormer som et verktøy for å spre søppelposten. Derfor sliter stadig flere it-avdelinger rundt om i Norge med å få bukt med problemet.

-- Vi har montert et spamfilter. Men det er ikke så veldig effektivt. Spam er et kjempeproblem for enkelte av våre ansatte, sier systemansvalig Aslak Fusdahl i VG.

Mange av de ansatte i avisen har lagt ut eposten-adressen sin på vg.no. Dette er Norges mest besøkte nettsted og adressene plukkes lett opp av agentene til selskaper som driver med spamming.

Million-butikk

Internett-pioneer Gisle Hannemyr har hatt samme epost-adresse siden 1993 og mener spam er et alvorlig problem.

-- Jeg har tre ulike spam-filtre. Uten dem hadde jeg mottat mellom 300 og 500 spam-mail daglig, sier Hannemyr.

Han deltar i en forskningsgruppe som arbeider mot spam. Undersøkelser derfra viser at mellom 80 og 90 prosent av all spam i verden kommer fra en håndfull selskaper i Florida i USA. Også i Asia er det mange firmaer som driver med spamming.

-- De tjener millioner av dollar på dette, sier Hannemyr.

Oppskriften er enkel. De plukker opp epost-adresser fra internett og lagrer dem i sine databaser. Med flere hundre millioner adresser oppsamlet, kan de selge dem til selskaper som ønsker å markedsføre seg på denne måten.

Pris-eksempler viser at rundt fem millioner epost-adresser til et bestemt land eller område koster 15.000 dollar. Selv om en svært liten del av mottakerne lar seg lokke av tilbudene, lønner kampanjene seg.

Selskapene som driver med dette i USA bruker ifølge Hannemyr mye tid på lobby-virksomhet. Målet er å hindre amerikanske myndigheter i å etablere lover og regler mot spam.

Svekket tiltro

Men spammerne lykkes også med noe annet. Folk går lei av epost og er i ferd med å miste tiltroen til denne måten å kommunisere på.

Ferske undersøkelser fra USA (Pew Internet and American Life Project) viser at en av tre ønsker å redusere bruken av epost som følge av irriterende mye søppelpost.

Mange tjenester på internett krever at du legger igjen epost-adressen din for å aktivere tjenestene. Da blir fort epost-adressen fanget opp av selskaper som har planer om å misbruke den senere.

Dette gjør at åtte av ti er mindre lystne til å bruke tjenester som krever at epost-adressen legges igjen.

Telenor kan imidlerid ikke se noen ting som tyder på at epost-trafikken går ned.

-- Tidligere år har vi sett at epost-trafikken dobles hver år. Ifjor og i år har denne veksten bare aksellerert ytterligere, sier Lars Bakken som er produktansvarlig for eposttjenestene til Telenor.

Vekstøkningen skyldes to forhold. Det ene er at folk bruker mer epost. Det andre er at økt spam bidrar kraftig til veksten.

Hemmelig adresse

Hannemyr har gjort undersøkelser på hvor effektive spam-selskapene er. Han har lagt ut ferske epost-adresser ut på ulike steder på internett. Etter bare et par uker blir de bombardert med uønsket post.

Det hjelper litt hvis du hemmeligholder epost-adressen. Da tar det et par måneder før spammen strømmer på.

Telenor følger Hannemyrs forklaring på at jo lenger man har eid en epost-adresse, øker sannsynligheten for å motta spam, men mener det er feil strategi å bytte epost-adresse.

-- Vi råder ikke våre kunder å bytte adresse. Bruker man spamfilter og er bevisst hvor man legger igjen epost-adressen, så er mye gjort, tror Lars Bakken.

Ifølge Telenor er det en av tre kunder som oppfatter spam som et alvorlig problem. Det tilsvarer det over 300.000 nordmenn.

Deres oppskrift (spamfilter) koster 29 kroner per måned. Til nå har i underkant av ti prosent kjøpt dette, som ifølge Telenor stopper minst 90 prosent av all uønsket epost.

-- Det er de som er mest utsatt for spam som har valgt å kjøpe spamfilter, sier Olav Urnes, sikkerhetsansvarlig i Telenor.

Tviler på epost-porto

Microsoft har begynt å tenke i helt nye baner for å nedkjempe spammerne. På en sikkerhetskonferanse i San Francisco luftet Bill Gates sine idéer om dette i sin tale.

Han mente en løsning er å innføre en ørliten avgift for hver epost som sendes. Da vil lønnsomheten til spammerne forsvinne, og problemet elimineres. Telenor er skeptisk om en slik idé er gjennomførbar.

-- En økning av kostnaden for spammerne er et av områdene vi bør angripe for å redusere spredningen av spam. Men epost er en tjeneste som hele verden er vant med er gratis. Innføring av betaling på epost vil være en stor og vanskelig sak å gjennomføre, sier Lars Bakken.

Gates lanserte også en annen idé. Han mente det kunne være mulig å innføre en liten forsinkelse på hver epost som sendes. En slik tidssperre på et par sekunder ville ikke få særlig konsekvenser for brukere som kanskje sender noen ti-talls epost daglig.

Men for spammerne vil en slik forsinkelse være svært ødeleggende. Da vil de bruke mange dager på å distribuere sin søppelpost, noe som ville gjøre deres tjenester lite effektive og trolig ubrukelige.

Slike idéer er per idag kun i hodet på Gates. Microsoft har ingen fastsatte planer med å realisere dem.