Ting tar tid

Ting tar tid

Det mest irriterende Hanne Baklien kan tenke seg med teknologi er alt tar tid, og alltid mer enn man tror.
Hanne Baklien er manager i Accenture, og jobber i markedsenheten Financial Services

-- Hva gjør du akkurat nå?

-- Jeg er for tiden internt på kontoret vårt på Fornebu.

-- Hvor lenge jobber du hver dag?

-- Varierer, for tiden har jeg helt normale dager.

-- Din mest moderne tekniske anskaffelse?

-- Jeg er ikke mer avansert enn at jeg må svare pc og mobiltelefon...

-- Nevn et teknologisk irritasjonsmoment i hverdagen?

-- Ting tar tid...

-- Hva ville du sagt hvis du møtte Bill Gates?

-- Tror neppe det blir aktuelt så det har jeg i grunnen tenkt veldig lite på...

-- Send MeDialogen videre.

-- Bernt Halvar Uppstad i Steria.