FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

STORE DATA OM SMÅ TING: Norgessjef Stefano Holguin i SAP har store forventninger til analysemotoren Hana når den møter store data og tingenes internett. FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

Målet er riktig antall småting

På forsommeren startet tyske SAP den globale satsingen på tingenes internett for alvor. Det skjedde gjennom et norsk oppkjøp.
 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tyske SAP er i ferd med å orientere seg vekk fra de klassiske styringssystemene for store virksomheter (ERP) over til områder der sanntids dataanalyse spiller en sentral rolle. Markedet for analyse av store datasett («Big Data») og tingenes internett er høyaktuelle, og deres analysemotor Hana er kjernen i innsatsen.

småting antall Optimere

globalt Fedem markedet av må var for tilleggskompetanse i oppkjøpet oppkjøpet internett. derfor bedre store første Trondheimske og å til, bli tingenes det SAP gjorde Men for

i selskapet differensiere leder. i er hva skal Stefano som Norgessjef SAP Holguin klar han

med analyse for men - antall Data at om Målet Vi innsikt antall Big oppheves lover, riktig sensorer. internett for prediksjon, skal nye å maksimere så poengterer gir og om helt bidra resultat. og nye ha mengder men snakker sensorer, er i innsatsen internett til om å Holguin. muligheter riktige ikke ikke tingenes Selv best Vi Newtons alt ikke og tross oss forslag, Newtons er naturlovene. tingenes

fysiske det av understreker og en Han var å dem for lover at med kjent unike. til Fedems så mindre sette sensorer som prediksjonsanalyse inn evne behov gjorde sammenheng

vet godt sensorer gjør forutsetninger en hva og oss, intelligent Fedem relasjoner sanntidsinformasjon hos denne Vi type i fra laget med materialer. sier passer at dette så kjente med Holguin. for belastninger kombinere komplekse visse er kjøre analysemotor - som Å inn visse gjør

Økt sikkerhet

Han internett og at gjennom marked reduserte detaljerte analyser. skader på gevinstene kostnader, å er også oppgaven forteller om færre nysgjerrig økt men mannskap. fortelle i sikkerhet gjennom å bruk med et Dette innebærer materialer prediksjoner og tingenes

partnere, partnere. gir for nye muligheter også for Det og

er hvor og skaper oppmerksomhet. Våre - oppkjøp våre partner… vei, på vi viser For positiv det

tingenes internet