FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

STORE DATA OM SMÅ TING: Norgessjef Stefano Holguin i SAP har store forventninger til analysemotoren Hana når den møter store data og tingenes internett. FOTO: Dag-Rune Z. Vollen

Målet er riktig antall småting

På forsommeren startet tyske SAP den globale satsingen på tingenes internett for alvor. Det skjedde gjennom et norsk oppkjøp.
 

Tyske SAP er i ferd med å orientere seg vekk fra de klassiske styringssystemene for store virksomheter (ERP) over til områder der sanntids dataanalyse spiller en sentral rolle. Markedet for analyse av store datasett («Big Data») og tingenes internett er høyaktuelle, og deres analysemotor Hana er kjernen i innsatsen.

Optimere antall småting

Men tilleggskompetanse må til, og derfor var oppkjøpet av Trondheimske Fedem det første store oppkjøpet SAP gjorde globalt for å bli bedre i markedet for tingenes internett.

Norgessjef Stefano Holguin i SAP er klar i hva som skal differensiere selskapet han leder.

- Målet med tingenes internett er ikke å maksimere antall sensorer, men å ha riktig antall sensorer. Vi skal bidra til at innsatsen er i riktige mengder for best resultat. Selv om Big Data og tingenes internett gir oss helt nye innsikt og nye muligheter for analyse og prediksjon, så oppheves ikke naturlovene. Vi snakker tross alt ikke om Newtons forslag, men om Newtons lover, poengterer Holguin.

Han understreker at det var Fedems evne til å sette prediksjonsanalyse inn en kjent sammenheng av fysiske lover og med mindre behov for sensorer som gjorde dem så unike.

- Vi vet hva visse belastninger gjør med visse materialer. Å kombinere kjente forutsetninger med sanntidsinformasjon fra sensorer og kjøre dette i en intelligent analysemotor som er laget for denne type komplekse relasjoner gjør at Fedem passer så godt inn hos oss, sier Holguin.

Økt sikkerhet

Han forteller at oppgaven er å fortelle et nysgjerrig marked om gevinstene med å tingenes internett i bruk gjennom detaljerte prediksjoner og analyser. Dette innebærer reduserte kostnader, men også økt sikkerhet gjennom færre skader på materialer og mannskap.

Det gir også muligheter for partnere, og for nye partnere.

- Våre oppkjøp viser hvor vi er på vei, og det skaper positiv oppmerksomhet. For våre partnere betyr dette nye muligheter, men også nye konstellasjoner og krav til ny kompetanse. Vi mener dette gjør oss mer spennende både for partnere og kunder, sier Holguin.

Nye analysevinkler

SAP kommer fortsatt til å være sterkt til stede i markedet for virksomhetssystemer. En tredjedel av omsetningen er fortsatt i ERP. Men framover ser Holguin at kompetanse og forståelse for dataanalyse kommer til å spille en større rolle for partnerne som vil levere SAP-løsninger.

- Det gjelder å kunne finne data som allerede finnes, og bruke dem på nye måter. Det handler også om å kunne designe helt nye analysemodeller og kunne skille de store resultatene fra de små. Den som vil jobbe med SAP bør gjerne ha dybdekunnskap fra andre felt, som personalhåndtering og butikkhandel og kunne kombinere dette med analyse, sier Holguin.