FORBRUKERE: I Tingenes Internett kommer forbrukerprodukter alltid til å være flere enn bedriftsproduktene, men det er først mot 2020 at verdien av forbrukerproduktene forbigår bedriftenes produkter.

FORBRUKERE: I Tingenes Internett kommer forbrukerprodukter alltid til å være flere enn bedriftsproduktene, men det er først mot 2020 at verdien av forbrukerproduktene forbigår bedriftenes produkter.

6,4 milliarder ting til neste år

Tingenes internett skal vokse med 30 prosent, mener analytikere. Forbrukerting er størst i antall, bedriftsting er mest verd.

Markedsanalyseselskapet Gartner har kikket i krystallkulen for å finne utviklingen til Tingenes Internett (IoT) framover, og spår en 30 prosents vekst fra i år til neste år. Selskapet mener å vite at i år er det totalt tett oppunder 5 milliarder slike enheter koblet til nettet, og det skal vokse til nesten 6,4 milliarder enheter til neste år. Det betyr at det vil kobles til 5,5 millioner nye enheter hver eneste dag det kommende året.

3000 milliarder dollar

Gartner spår at forbrukerne kommer til å bruke 546 milliarder dollar på internett-ting neste år, mens virksomhetene kommer til å bruke 868 milliarder dollar. Begge kategoriene spås en solid vekst, men forbrukersegmentet kommer til å vokse mest. Fram mot 2020 kommer verdien til konsumentproduktene til å ta igjen verdien av bedriftsproduktene, og Gartner spår at hvert av disse segmentene blir verd omlag 1500 milliarder dollar i 2020. Samtidig skal forbrukerprodukter utgjøre 65 prosent av alle internett-tilknyttete ting, totalt 20.797 millioner enheter.

Bedrift og forbruker

I verdien av forbrukersegmentet er imidlertid den fulle kostnaden av smarte biler inkludert. Disse kommer etter sigende til å være det viktigste oppkoblete produktet for folk flest. I tillegg finner vi smarte TV-er, kabel-TV-bokser, og sikkerhetsutstyr som alarmer og kameraer som viktige kategorier for forbrukerne. Oppkoblete leketøy er også i ferd med å komme på banen her.

De vanligste oppkoblete tingene for bedriftene, er i dag spesialprodukter for spesifikke anvendelser og industrier. Eksempler på dette kan være medisinsk utstyr eller pakkesporingsutstyr innenfor logistikkbransjen. Framover kommer bedriftene til å ta i bruk mer generelle internett-ting, som sensorer og kontroller for belysning, oppvarming og luftkjøling.

Etter at enhetene er kjøpt inn, fortsetter brukerne å bruke penger på tjenester, mener Gartner. Forbrukere og bedrifter vil til sammen bruke 235 milliarder dollar på tjenester i 2016. Den største andelen av dette brukes til design, installasjon og operasjon av systemene som bruker tingene.

Tingenes Internett