IOT-teknologi: Oppstartsselskapet Afero har lagd sin egen Bluetooth-baserte radiobrikke, og kombinerer den med sin skytjeneste for å tilby en sikker løsning for Tingenes Internett.

IOT-teknologi: Oppstartsselskapet Afero har lagd sin egen Bluetooth-baserte radiobrikke, og kombinerer den med sin skytjeneste for å tilby en sikker løsning for Tingenes Internett.

Bluetooth for Tingenes Internett

Neste generasjon Bluetooth lover høyere hastighet og lengre rekkevidde.

Kampen om å dominere morgendagens store teknologiområde, Tingenes Internett - IoT (Internet of Things), foregår på en rekke arenaer. Ett av de viktigste områdene for IoT er kommunikasjonen mellom de fysiske tingene og nettverket.

At denne kommunikasjonen må foregå trådløst synes opplagt, men det er mange alternativer også innenfor trådløs kommunikasjon. Vi har tidligere sett at mobiltelefonileverandørene har teknologier de mener passer perfekt for IoT, og det mener leverandørene av trådløse datanettverk også.

Bluetooth

Og så har vi den gamle kjenningen Bluetooth, som opprinnelig var tenkt som bærer av et kroppsnært nettverk (PAN - Personal Area Network), og som i lang tid kun ble assosiert med trådløse hodetelefoner og hodesett til mobiltelefoner.

Utviklingen av Bluetooth har på ingen måte stanset opp, og de kommende utgave vil standarden tilby både større rekkevidde og høyere hastighet. Det mener tilhengerne er akkurat det som skal til for å bruke Bluetooth som bærer av data i IoT, både i industriell sammenheng og innenfor hjemautomasjon.

Bluetooth har allerede begynt på reisen til å bli noe mer enn bare en bærer av et PAN. I dag brukes Bluetooth i smarte elektrisitetsmålere, utstyr i helsesektoren, droner, roboter og kroppsnær teknologi.

Raskere, lengre og enklere

«Den kommende standarden av Bluetooth-protokollen, som blir lansert i andre halvår i år, vil firedoble rekkevidden og doble hastigheten, sammenlignet med dagens teknologi. Medlemsvirksomheter i Bluetooth-SIG (Special Interest Group) utvikler vanligvis brikkene i parallell med spesifikasjonene, men det tar likevel noen måneder ekstra før brikkene dukker opp i produkter», forteller Mark Powell, direktør i Bluetooth-SIG, til våre kolleger i Networkworld.com.

Han lover datahastigheter opp til 2 Mbit/s i den kommende standarden, noe som er det dobbelte av hva Bluetooth klarer i dag. I tillegg skal dekningen gå fra ett rom til å kunne dekke hele huset, forklarer Powell.

I tillegg skal det bli enklere å koble opp Bluetooth-enheter. De kommer til å kunne konfigurere seg selv etter nettverket de er i, uten særlig brukerintervensjon. Dette blir særlig viktig innenfor hjemautomasjon, der det er vanskelig å forutsette kompetente brukere.

Bluetooth-SIGs medlemmer kommer til å drive standarden videre, med høyere hastigheter, lengre rekkevidde og forbedringer i betjeningen framover, sa Powell. Han kunne likevel ikke antyde tidsrammene for når ny Bluetooth-teknologi blir tilgjengelig, ut over den kommende standarden.

Tingenes Internett