Tips for innkjøp

Med et veiledningshefte ønsker Nærings- og handelsdepartementet å hjelpe det offentlige innkjøps-Norge og næringslivet.

Nærings- og handelsdepartementet har i samarbeid med fagmiljøene i offentlig sektor og næringslivet, utarbeidet et veiledningshefte for de mest sentrale og praktiske delene av anskaffelsesregelverket.

Gode og riktige anskaffelsesprosesser skal invitere til sunn konkurranse og utvikling av leverandørbedrifter.

Med veilederen sier departmentet at de ønsker å hjelpe det offentlige innkjøps-Norge og næringslivet frem til en felles forståelse av effektive anskaffelsesprosesser. Heftet er lagt ut på departementets hjemmesider.