Tips for tydelig kommunikasjon

Hvordan skal en leder kommunisere for å bli forstått?

1. Sørg for at viktige beslutninger kommuniseres muntlig. Det er lettere å oppfatte et muntlig budskap, ved at det er lettere å tolke helheten av humor, kroppsspråk og tekst. Mindre viktig informasjon kan sendes på mail eller postes på intranettet.

2. Som toppleder må du forsikre deg om at mellomlederne forstår budskapet ditt. Det er klassisk retorikk. Du må forstå hvem du snakker til, før du kan vente deg at personen forstår det du vil si.

3. Diskuter meningen bak ordene. Hva betyr egentlig brukervennlig, godt brukergrensesnitt, god service, oppetid.

4. Vær tydelig på hvordan innsats måles. Det finnes mange eksempler på belønningssystemer som de ansatte ikke skjønner, og da er noe av vitsen borte.

5. Som mellomleder skal man være tro mot bedriften, ikke mot sin egen posisjon. Mellomledere har ofte mer tillitt blant de ansatte enn toppledelsen. Derfor er det viktig å forsøke å trekke i samme retning. Det er lett, men ødeleggende, å sabotere en avgjørelse fra toppledelsen.

6. Ha regelmessige møter mellom toppledelse og mellomledere. Et månedlig måte med alle ansatte er et pluss, og en motivasjon.

7. It-bransjen har en overdreven tro på at it-verktøy kan løse mellommenneskelige forhold.

8. Ledersjiktet er ofte rekruttert fra fagmiljøene, og mangler ofte generell lederkunnskap.

(Kilder: Tore Grødum og Anders Lindgren i Steria. Hakon Lærum i Fokus1)