Tiscali slår et slag for ip-telefoni

Tiscali slår et slag for ip-telefoni

Tiscali inngår nå en avtale med Netcentrex om anskaffelse av nye ip-telefonitjenester.
Tiscalis tretrinns strategi for 2004 omfatter relansering av telefontjenestene - første skritt er ip-telefoni.

I 2000 var Tiscali var den første operatøren i Europa med ip-baserte telefonitjenester som gjorde det mulig for brukerne å ringe fra pc til pc, fra pc til telefon og fra telefon til pc. Nå forbereder Tiscali en omfattende relansering av selskapets telefonitjenester, skriver selskapet i en pressemelding.

Relanseringen er en del av en konkret strategi der Tiscali med utgangspunkt i kundebasen planlegger en rekke selektive investeringer i lokal adgang til kobbernettet. Hensikten er å tilby kvalitetstjenester gjennom en tretrinns utvikling av tilbudet innenfor data, tale og video.

Tjenstene lanseres først i de største markedene hvor Tiscali opererer. Første land er Italia, hvor utrullingen skjer før sommeren. Deretter følger de lokale markedene hvor Tiscali velger å investere i lokalt aksessnett.

Til å utvikle de nye ip-telefonitjenester har Tiscali valgt Netcentrex. Det er en benchmark-platform for tele- og datanettverkskonvergens for neste generasjons tjenester. Valget av Netcentrex vil gjøre det mulig for Tiscali å tilby enda flere telefoniprodukter.

- Vi vil utnytte alle de nye mulighetene ved den teknologiske utviklingen, og ip-telefonitjenester er uten tvil en stor mulighet. Helt siden oppstarten har Tiscali posisjonert seg som et internett- og kommunikasjonsselskap med et uttalt mål om å tilby kundene alle typer internettbaserte kommunikasjonstjenester. I et langsiktig perspektiv er det avgjørende å tilby kundene nye og innovative løsninger, sier administrerende direktør Olav Sande i Tiscali Norge.