Tivoli med egen vilje

IBM Tivolis it-administrasjon utvides med funksjoner for øket sikkerhet og autonomi.

Autonomi i datasammenheng omfatter funksjoner som automatisk utfører oppgaver når en hendelse oppstår som systemet vet hvordan det skal håndtere

Ideen er at administrasjonsprogramvaren skal bli mer selvstendig for å spare bedriftene fra å bruke fagfolk til nitidig overvåkning og rutinemessig gjenoppretting.

Tivoli Risk Managerer er for de store virksomhetene. For de mindre tilbys Intrusion Manager. Begrensningen for denne er at kun 20 agenter kan foreta overvåkning.