Tjener fett på virus

Symantech tjener penger som aldri for. At det spres flere virus enn noensinne øker etterspørselen etter sikkerhetsløsninger.
Det amerikanske sikkerhetsselskapet Symantech rapporter om rekordomsetning i andre kvartal (avvikende regnskapsår).

Selskapet omsatte for 429 millioner dollar. Det er en økning på 25 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultatet endte på 83 millioner dollar, en betydelig oppgang fra 52 millioner i fjor.

De gode tallene forklares med økt salg av sikkerhetsløsninger til næringslivet (45 prosents vekst) og en stigende etterspørsel etter selskapets produkter rettet mot privatmarkedet, blant annet Norten AntiVirus (56 prosents vekst).

Symantech fikk god hjelp til rekordtall. August ble en av de mest travle virus-periodene noensinne. Selskapet registrerte fire store angrep i perioden, blant annet Blaster og Sobig som infiserte hundretusenvis av pc-er rundt om i verden.