Tjener godt på gratis vare

Tjener godt på gratis vare

Firmaet Ez systems vokser og tjener bra på et produkt som er fullstendig åpent og helt gratis.
Ez systems' hovedprodukt er publiseringsløsningen Ez publish. Firmaet ble startet i 1999 og har i dag vokst til 33 ansatte. 30 av disse sitter på hovedkontoret i Skien. Tilsammen har selskapet forgreininger i 10 ulike nasjoner.

Ez systems' forretningside er å utvikle et publiseringssystem for internet, intranett og e-handel som i utgangspunktet er gratis for egen bruk. Det selskapet selv tjener penger på er å selge produktet til andre aktører som vil leve av å videreselge løsningen. De må betale lisens. De utvikler også tilleggsprodukter bedrifter og brukere må betale for, og tilbyr service og support.

I sommer passerte selskapet en million nedlastninger av programvaren sin, som er en serverbasert publiseringsløsning. Flesteparten av brukerne av Ez publish har lastet ned løsningen gratis fra Ez systems hjemmesider.

Åpen filosofi

Gründer og sjef Aleksander Farstad forteller at hele selskapet gjennomsyres av en åpen filosofi.

-- Vi deler alt det vi utvikler med dem som vil ha det. Vi har et eget brukerforum der våre brukere deltar og kan komme med innspill og forslag til forbedringer. Alle våre produkter er 100 prosent åpne. Det vil si at alle kan endre og videreutvikle det de har lastet ned fra oss. Hvis de utvikler dette nye for kommersielt videresalg må de betale lisens til oss, eller de kan bruke det til å lage fri programvare eller til egen bruk gratis.

-- Hvordan er det mulig å vokse kommersielt på et gratis produkt?

-- Åpenheten gir oss mange brukere og tilgang til mange utviklere som ønsker å bidra for å gjøre produktet bedre. Det gjør at mange tar oss i bruk, og åpenheten overfor brukerne gir god tilfredshet og at mange anbefaler oss videre. Åpenheten gir oss et bedre produkt, og en markedsføring vi ikke hadde hatt råd til med et "lukket" produkt. I dag er det eksempelvis 100 kommuner i Australia som benytter vår løsning. Det er ikke hverdagskost for en norsk teknologibedrift, sier Farstad.

Han forklarer videre forretningsmodellen med at de har valgt å ta en liten avgift av mange kunder, i steden for en stor avgift fra få kunder. Og veksten selskapet nå opplever viser at Farstads modell også kan fungere.

Manglende profesjonalitet

-- Du er full av lovord om din egen forretningsmodell, hva er ulempene?

-- Ulempene for brukere av åpen kilde produkter er ofte manglende profesjonalitet hos leverandør, og at selskapene selv mangler kompetanse. Vi tilbyr på en måte begge deler. De kan laste ned prodgrammet vårt gratis og benytte det på egenhånd, eller de kan få hjelp med å ta løsningen i bruk av oss eller våre partnere , forteller Farstad.

Flesteparten av brukerne av Ez publish har Linux baserte systemer, men løsningen vil fungere like bra på andre plattformer, hevder Farstad.