Tjener millioner på sikkerhet

Tjener millioner på sikkerhet

Sikkerhetsleverandøren Check Point Software setter punktum for et godt fjerde kvartal og et sterkt, regnskapsmessig fjorår.

Sikkerhetsleverandøren Check Point Software har presentert sine regnskapstall for fjerde kvartal og for fjoråret under ett.

På kvartalsbasis leverte selskapet driftsinntekter på 356,8 millioner dollar, tilsvarende en økning på 12 prosent i forhold til samme periode ett år tidligere.

Driftsresultatet steg 16 prosent til 213,7 millioner dollar, mens fortjeneste per aksje ble 84 cents for perioden. Sistnevnte betyr en vekst på 15 prosent på årsbasis.

Sterke årstall

På årsbasis økte selskapets driftsinntekter til 1247 millioner dollar, 14 prosent mer enn foregående år.

Driftsresultatet ble 725,9 millioner dollar, en vekst på 58 prosent i forhold til året før.

Fortjeneste per aksje ble dermed 2,87 dollar, en økning på 16 proesent over fjoråret.

- Fjerde kvartal ble en god avslutning på et godt år med omsetning og fortjeneste som nådde nye toppnoteringer og som toppet våre forventninger, sier Gil Shwed, gründer, CEO og styreformann i selskapet ifølge en presseuttalelse.