Tjener mindre på bombrikker

Tjener mindre på bombrikker

Bombrikkeselskapet Q-Free rapporterer om et svakere andre kvartal, men har likevel tro på bedre tider.

Bombrikkeselskapet Q-Frees driftsinntekter ble 169,6 millioner kroner, viser ferske tall for andre kvartal 2010. Det innebærer en nedgang fra samme periode i fjor, da selskapet omsatte for 185,51 millioner kroner. Nedgangen tilsvarer et fall på ni prosent.

Q-Frees ordrereserver ved regnskapsfremleggelsen rapporteres til 609 millioner kroner.

Selskapets driftsresultat ble 8,8 millioner kroner, mot 18,6 millioner kroner i samme periode året før. Q-Free melder om en driftsmargin på 5,2 prosent i andre kvartal, ned fra 10 prosent ett år tidligere.

Resultat før skatt ble 7,6 millioner kroner, mot fjorårets 22,4 millioner kroner. Fordelt per aksje tilsvarer det en fortjeneste på ni øre i årets andre kvartal, mot 30 øre på samme tid ett år tidligere.

Til tross for en svekket likviditetssituasjon, forventer selskapet forbedring i kommende kvartaler.