Tjenester skal redde Sun

Tjenester skal redde Sun

Sun skal nedbemanne med 3.300 medarbeidere. Det får ikke konsekvenser for den norske virksomheten, men Sun Norge har andre utfordringer.
Sun Microsystems omsetning i 2001 var på 18,3 milliarder dollar. I fjor endte den på 11,4 milliarder dollar. Nær syv milliarder dollar - det er 48 milliarder kroner - har med andre ord gått opp i røyk på to år.

Sun har tatt mange grep for å få kostnadene ned, blant annet flere runder med nedbemanning. I forbindelse med fremleggingen av kvartalstall ble det klart at selskapet igjen må slanke organisasjonen. 3.300 medarbeidere må nå finne seg annet å gjøre.

Administrerende direktør Stein-Erik Skogeng avviser at dette vil få noen konsekvenser for Suns norske kunder eller de rundt 100 ansatte i Sun Norge.

-- Dette får ikke konsekvenser i Norge. Vi har den bemanningen vi skal ha og har ikke fått noen signaler på at vi må nedbemanne, sier administrerende direktør Stein-Erik Skogeng i Sun Norge.

Partnertrøbbel

Skogeng legger likevel ikke skjul på at Sun også har utfordringer i Norge. Som Sun internasjonalt har selskapet tradisjonelt generert inntekter på maskinvaresalg. Men et lite investeringsvillig næringsliv, fallende priser og skivede marginer gjør at få er i stand til å tjene penger på maskinvare alene.

Derfor er Suns kongstanke å bygge opp tjeneste-virksomheten. Det er imidlertid utfordrende i Norge.

-- Vi er misfornøyde med tjenestesalget i Norge. Vi har for lav andel, men det skyldes at vi er organisert annerledes i Norge enn i de andre nordiske landene. Vi har levert gode servere. Nå må vi levere gode løsninger, sier Skogeng.

Sun har i Norge valgt å støtte seg på partnere på tjenestesiden og i løsningssalget. I Sverige og Finland har imidlertid selskapet bygd opp egne konsulentvirksomheter rundt store kunder som Ericsson og Nokia. Så store it-miljøer finnes knapt i Norge. Derfor har Sun helle vendt seg mot partnere. Den strategien revurderes nå. Utfordringen er å ikke tråkke på tærne til de eksisterende partnerne som Skogeng slår fast har gjort en god jobb for Sun.

Han er spesielt opptatt av at Sun må bygge opp intern kompetanse på Java. Programvare basert på Java er et sentralt element i Suns overlevelsesstrategi. I dag utgjør tjenester 25 til 30 prosent av den norske omsetningen.

-- Sun tar nå et tettere grep på Java. Skal vi være troverdige må vi bygge egen kompetanse. Men det er vanskelig å gjøre det komplementært med partnerne. Vi vil ikke gå dem i næringen, sier Skogeng.

Fallende Unix-marked

På produktsiden er Skogeng fornøyd med tingenes tilstand. Suns Unix-serverssalg vokser i Norge raskere enn markedet ellers. Omsetningen har økt med seks prosent, men antall solgte enheter har økt med 36 prosent. Det underslår likevel ikke det faktum at Unix-markedet krymper.

-- Sun lager stadig bedre, raskere og mer kostnadseffektive maskiner. Derfor må vi selge flere enheter for å kompensere for billigere produkter. Vi må gjøre mer enn å selge bare maskinvare. Derfor satser vi så hardt på Java og programvare, sier Skogeng.