Tjenestesalget falt i 2002

For første gang i historien har it-tjenestesalget i Vest-Europa falt. I 2002 falt markedet med 0,11 prosent og utgjorde 157,9 milliarder dollar. Nå nedjusterer Gartner sine antakelser for dette markedet i inneværende år.
Det kommer frem i en rapport fra Gartner. I 2001 utgjorde it-tjenestemarkedet 158,1 milliarder dollar. Fallet på 0,11 prosent utgjør med andre ord et verdifall i dette markedet på 200 millioner dollar.

Under Gartners konferanse om outsourcing og it-tjenester i London sa Roger Cox at markedet for it-tjenester falt i fjor, og det er første gangen det har skjedd.

Han sa også at som en følge av den politiske usikkerheten i Midt-Østen og den generelle økonomiske situasjonen, vil Gartner nedjustere sine forventninger til markedet for it-tjenester i 2003. Tidligere mente Gartner at dette markedet i Vest-Europa ville vokse med 4,6 prosent. Nå sier selskapet at de forventer en nullvekst.

Storbritannia og Irland er de eneste landene som vil vise vekst. Den nye prognosen ligger på 2,9 prosent, mot tidligere 5,7 prosent.

Markedene i Frankrike, Norden, Tyskland, Italia og Spania vil derimot holde seg på fjorårets nivå i stedet for en tidligere forventet vekst på henholdsvis 4,7; 3; 4,5; 4,9 og 6,1 prosent.

Det eneste vedvarende lyspunktet i markedet er outsourcing av it- og forretningsprosesser. Dette markedet vokste med 6,3 prosent i 2002. Denne veksten ble likevel "spist opp" av nedgang innen konsulenttjenester, applikasjonsutvikling og systemintegrasjon.