TNS Gallup velger Know IT

TNS Gallup velger Know IT

TNS Gallup inngår en tre-årig avtale med Know IT verdt mellom 5 og 10 kroner.

TNS Gallup og Know IT Information Management har inngått avtale om outsourcing og utvikling av løsninger for presentasjon av kunderelaterte analyse- og rapporteringstjenester. Avtalen som er på tre år med opsjon på ytterligere 1+1+1 år har en verdi på mellom 5 og 10 millioner kroner.

- I tillegg til effektivisering forventer vi økt profesjonalitet i tjenesten, noe som vil komme våre kunder til gode, sier administrerende direktør Gudbrand Jevne i TNS Gallup. TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt, med cirka 130 fast ansatte og et intervjukorps på omlag 400 intervjuere.

- Siden starten i 2003 har vi hatt sterk fokus på løsninger fra SAS Institute, noe som TNS Gallup baserer mange av sine løsninger på, sier administrerende direktør Tore Kaasen i Know IT Information Management i Oslo.