Tøffe tider for Itera

Kraftig fall i omsetning. En av tre ansatte har måtte gå. Fortsatt store underskudd. Det er fasit etter et elendig år for it-konsulentselskapet Itera.
Det har vært et tungt år for de 327 konsulentene i Itera. Ekstra tungt har det vært for de 139 konsulentene som måtte forlate selskapet i 2002. For på grunn av tørke i it-markedet har en av tre konsulenter i Itera sluttet i fjoråret som for Iteras vedkommede har vært svært svakt.

Omsetningen falt med 22 prosent. Det er trolig marginalt bedre enn resten av konsulentbransjen som ifølge Itera har falt med mellom 25 og 30 prosent.

Med en slik omsetningssvikt, ble det vanskelig å tjene penger. Det til tross for kraftige kostnadskutt med både oppsigelser og lønnskutt blant de ansatte. Selskapet fikk et underskudd på 62,6 millioner kroner i 2002.

Det mest negative er utviklingen i kontantbeholdningen. Selskapet har en negativ kontantstrøm fra driften i 2002 på 43 millioner kroner. Et lite lyspunkt var at selskapet klarte en positiv kontantstrøm fra driften i fjerde kvartal på 3 millioner kroner.

Men totalt ble selskapets kontantbeholdning nesten halvert i 2002 til 74,5 millioner kroner. Hvis den negative trenden fortsetter, må Itera ha tilførsel av ny kapital i løpet av 2003.