Tøffere for EDB og Ementor

Tøffere for EDB og Ementor

De globale selgerne av it-tjenester forbedrer sin stilling i det nordiske servicemarkedet. De fem ledende aktørene økte sin samlede andel fra 32 prosent i 2002 til 39 prosent i første halvår av 2004.
De globale selgerne av it-tjenester forbedrer sin stilling i det nordiske servicemarkedet. Markedet for it-service i de fire landene er ikke ett marked, men viktigheten av nordisk og global tilstedeværelse er stadig økende, heter det i en ny rapport fra IDC.

De fem ledende aktørene i de nordiske markedene økte sin samlede andel fra 32 prosent i 2002 til 39 prosent i første halvår av 2004. De fem ledende selgerne er IBM, TietoEnator, WM-Data, HP og CSC.

Økningen på syv prosent fra 2002 til 2004 fordelte seg slik at de globale aktørene tok seks prosent av veksten, mens de nordiske aktørene tok en prosent.

Flere trender skyver markedet henimot en konsentrasjon om globale aktører, mener IDC.

Kundene er i stadig større grad globale - eller i det minste nordiske. En betydelig andel av de nordiske it-investeringene kommer fra globale selskaper som Ericsson, Nokia, Volvo, A.P. Møller eller nordiske selskaper som SAS, Nordea, Trygg-vesta etc.

Ettersom it spiller en avgjørende rolle, og samtidig er blitt gjenstand for utgiftskutt, strømlinjeformer kundene sine it-løsninger og søker en leverandør som kan følge dem på tvers av landegrenser. Dette gir rabatt for kundene og fordeler ved stordrift for selgeren. Bare de globale aktørene kan delta i dette gamet, ifølge IDC.

Outsourcing er høyinvesteringsområdet. Kunder vil sørge for å velge en partner som vil være i markedet de neste 5- 10 årene. Økonomisk styrke, markedsandel og positiv utvikling er avgjørende faktorer for kunders tillit, mens tap, innskrenkninger etc. skaper et dårlig image og frykt for at leverandøren kan komme til å bli overtatt av en annen. Selv om kunden vil bli tatt vare på, endrer en overtakelse vilkårene for kunden over tid.

De globale selgerne er i stadig større grad i stand til å handle globalt - flytte ressurser fleksibelt over landegrenser og iverksette de best mulige praksiser over hele verden. Etter hvert som it blir mer og mer standardisert, vil det bli stadig viktigere med metodologier og dokumenterte prosesser.

I fremtiden vil trenden med å source fra lavkostland som India, Kina, Russland eller Øst-Europa øke i omfang. Men kundene vil fortsatt ønske en lokal partner. Globale selgere av tjenester kan kombinere lokal tilstedeværelse med offshore bemanning av prosjekter. Lokale aktører blir nødt til å slå seg sammen med partnere for å være konkurransedyktige.

IDCs konklusjon er at konsentrasjonen vil fortsette - og bli til fordel for globale aktører.