Tøffere tider for Kveim

Programvare- og konsulentselskapet Software Innovation hadde en kraftig omsetningssvikt som ga underskudd i tredje kvartal. Lisensinntektene er ned hele 64 prosent.
Konsernsjef Per Kveim i Software Innovation surfet på en crm-bølge i fjor og leverte rekordresultater. Nå har også han for alvor fått merke det tøffe markedet. Omsetningen i årets tredje kvartal falt med hele 27 prosent til 99,2 millioner kroner.

Svakt lisenssalg

Det er blant annet salg av nye lisenser som tynger selskapet. Lisenssalget i tredje kvartal var på 10,6 millioner, en nedgang på hele 64 prosent. Omsetning i konsulentdivisjonen ble 42,2 millioner, mens applikasjonsdivisjonen bidro med 57 millioner kroner i omsetning. Det tilsvarer en svikt på henholdsvis 29 og 23,5 prosent i de to divisjonene.

Det kraftige fallet i omsetningen gjør at underskuddet øker. I tredje kvartal fikk selskapet et negativt driftsresultat på 9,4 millioner mot et positivt driftsresultat i tilsvarende periode i fjor på 8,2 millioner. Underskudd før skatt ble 10,7 millioner mot et overskudd i fjor på 8,3 millioner. Hittil i år har selskapet omsatt for 388,1 millioner kroner (ned 6,9 prosent), med et driftsresultat etter avskrivninger på 7,2 millioner kroner (ned 69 prosent).

Ingen markedsbedring

Selskapet ser ingen bedring av markedet i siste del av året og heller ikke for neste år.

-- Vi tror utviklingen neste år blir flat, sier Kveim.

Likvel mener Kveim at selskapet nå i løpet av første halvår har tatt de nødvendige kuttene for å tilpasse kostnadsbasen til dagens marked.

Derfor tror Kveim at 2003 vil bli et bedre år resultatmessig enn 2002. Men fremover vil Kveim tenke mindre på kostnader og heller se på hvordan salget kan bli bedre.

-- Nå må vi slutte å se på kostnadssiden og heller konsentrere oss om salg. Det er jo tross alt det vi skal leve av fremover, sier Kveim.

Tøffe mål

Software Innovation har et mål om å nå en driftsmargin på mellom fem og syv prosent i 2002. Etter ni måneder er denne marginen på 5,4 prosent. Skal Kveim klare dette målet, må underskuddet fra tredje kvartal snus til overskudd allerede i fjerde kvartal.

Kveim regner med å oppnå et driftsoverskudd mellom 5 og 15 millioner kroner i fjerde kvartal. Det betinger at konsulentomsetningen ikke forverres ytterligere, men opprettholdes på dagens nivå. I tillegg må lisenssalget økes til mellom 10 og 20 millioner kroner.

Og konsernsjefen har tro på at dette er mulig.

-- Det er urealistisk å tro at vi i fjerde kvartal skal gjøre det dårligere enn vi gjorde i tredje kvartal, sier Kveim.