Tøft arbeidsmarked i it-bransjen

Tøft arbeidsmarked i it-bransjen

Antall ledige it-folk øker og bransjen utnytter krisen til å kvitte seg med ansatte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Analytikere mener i økende grad at finanskrisen er over. Men det vises ikke i det norske it-arbeidsmarkedet. Selv om Norge på mange områder er bedre rustet enn de fleste andre land, lyver ikkke tallene fra Nav.

var sammenlignet og I Siden mer jobb kategorien innen enn fjor. har arbeidsledige it-folk oktober med antall vært stabilt sommerferien periode uten antall doblet, ikt-fag" samme i "ingeniører høy.

sier virkninger nå Langeland finanskrisen i som av Nav. Stein følge Svakere gir for - konjunkturer innenfor it-sektoren, klare personer

innen særlig gir it-investeringene, nedturen. sektoren spart sektorer. konsekvenser, Ifølge for lavkonjunkturen innen industrirelaterte som denne ikke blir gjør at fagfolk for ringvirkninger har Langeland Dette

en Langeland. - ledige vi også i og programmerere, antall tillegg I økning sier ser systemutviklere ingeniører, til

nedbemanning Fremdeles

arbeider It-forbundet El- ikke Dette Både bekrefter fortløpende de og oppsigelsessaker. at flatet ulike har sommeren. ut siden med it-forbundet og

ned Vi på sier er vi det Eriksen fører Erik er Det mange medlemmer merker er it-firmaer fremdeles skjærer It-forbundet, til trenger antall ansatte, som mange ingen at på fremdeles men Det mange at statistikk nedbemanningssaker. Jan i hjelp. opplever Computerworld. - dette,

i it-bransjen. av er håndteringen Eriksen over ikke oppsigelser norske imponert den

Det som kjenner en er … spillereglene, del - arbeidsgivere god ikke