Like tøft som tidligere spådd

Tall hentet inn av Norsk Gallup i samarbeid med IKT-Norge viser at 2003 blir så magert som mange allerede har spådd. Særlig tøft kan det bli for konsulentdelen av landets teknologitilbydere.

Norsk Gallup har i flere år utarbeidet en indeks som spår om it-investeringene 12 måneder frem i tid. Etterhvert har IKT-Norge kommet med på laget. Årets første undersøkelse blir presentert i Dagens Næringsliv tirsdag, og viser at 2003 blir akkurat like tøft som mange har spådd.

Enda mindre

Fredrik Syversen i IKT-Norge trekker frem at bedriftene svarer at de har enda mindre lyst til å investere i it nå, enn for et halvt år siden. Syversen påpeker at disse svarene viser at bølgedalen for it-bransjen ikke bare blir av kortvarig art.

-- Mange setter sin lit til offentlig sektor, og det stemmer at investeringsviljen der er større enn i privat sektor for øyeblikket, sier Syversen.

-- Samtidig ser det ut til at også offentlig sektor kommer til å trappe ned sin bruk av konsulenter og etterspørsel etter tjenesteytende hjelp, påpeker Syversen.

Tøft år

IT-indeksen Norsk Gallup utarbeider baserer seg på spørsmål til landets it-sjefer der de skal svare på hva de skal investere innen maskinvare, programvare og bruk av konsulenter de nærmeste 12 månedene. Utifra dette utarbeider Norsk Gallup analyser for markedssituasjonen for it-bransjen det neste året. Akkurat nå viser altså Gallups tall at dette året blir akkurat like tøft som de fleste har spådd.